آرزوی پوران درخشنده برای مردم ایران!

نمانامه: پوران درخشنده فعال اجتماعی و کارگردان صاحب نام ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری پانزدهم تیرماه و خوشحالی گروه‌های مختلف مردمی در انتخاب مسعود پزشکیان نوشتند:

مادرم «ایران» زاده ی کرمانشاه بود و پدرش زاده تبریز و از مجاهدان مشروطه که برای یاری استبداد ستیزان کرمانشاهان به این منطقه آمد و در آنجا ماندگار شد و نام خور مهر ( خورشید مهر ) را برای نام خانوادگی ایران خانم کوچکش برگزید و به او آموخت:

همه جای ایران سرای من است

چو نیک و بدش از برای من است

و من فرزند ایران خورمهر بار دیگر بر آمدن آفتاب مهربانی از ورای قله های دانایی و‌ توانمندی را برای سرزمینی که با خون و جان به آن پیوند خورده ام، آرزو می کنم. طلوعی برای جانهای آگاه از دالاهو تا هامون … از خزر تا هرمز … و‌ بالاخره در یک کلام «برای ایران»

 

پوران درخشنده