آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها

پایگاه خبری نمانامه: جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر شنبه (۷ دی ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۵۶ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل: ۲۹ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۱۱۷ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل: ۹ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان

هزارتو/ ۱۱ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۲۹ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۷ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان

جان دار/ ۸۳ سینما/ ۱۷ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸۷۹ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۰۳ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۵ سینما/ ۵۲ روز نمایش/ فروش کل: ۷۰۳ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۶۵ سینما/ ۱۷ روز نمایش/ ۶۰۸ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۲۲ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ فروش کل: ۴۱۸ میلیون تومان

خداحافظ دختر شیرازی/ ۱۴ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ ۳۱۷ میلیون تومان

آشفتگی/ ۳۸ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۲۶۸ میلیون تومان

مشت آخر/ ۳۳ سینما/ ۱۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۰ میلیون تومان

سونامی/ ۴۳ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۵۴ میلیون تومان

منبع: سامانه فروش سینمای ایران