آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور

پایگاه خبری نمانامه: جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر دوشنبه (۹ دی ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۵۸ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: ۳۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۱۲۰ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: ۹ میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان

هزارتو/ ۱۰ سینما/ ۶۶ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۱۶ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۱۲ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان

جان دار/ ۸۶ سینما/ ۱۹ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۱۸ سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۹ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل: ۷۰۶ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۵ سینما/ ۱۹ روز نمایش/ ۶۶۲ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۲۵ سینما/ ۳۳ روز نمایش/ فروش کل: ۴۲۶ میلیون تومان

خداحافظ دختر شیرازی/ ۱۶ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ ۳۲۱ میلیون تومان

آشفتگی/ ۳۹ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: ۲۹۰ میلیون تومان

مشت آخر/ ۳۵ سینما/ ۱۲ روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۸ میلیون تومان

سونامی/ ۵۶ سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: ۷۴ میلیون تومانمنبع: سامانه فروش سینمای ایران