اختتامیه خیریه زینب کبری (س)

پایگاه خبری نمانامه: بازارچه خیریه پاییزی از ۲ تا ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در روز چهارشنبه  از ساعت ۱۶ تا ۲۲،  پنج شنبه و جمعه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ با حضور جمعی از هنرمندان و صاحب نظران کشور برگزار شد. عواید حاصل از این بازارچه در جهت نگهداری از کودکان بی سرپرست و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت و مادران سرپرست خانواده تحت پوشش این بنیاد خیریه اختصاص می یابد.

بازارچه های خیریه زینب کبری (س) سه بار در سال برگزار می گردد و این بنیاد رکورد دار برگزاری بازارچه های خیریه از سال ۱۳۶۸ می باشد.

 

   

در اختتامیه این مراسم  پرفسور سید حسن امین، پوری بنائی ستاره سینمای قبل از انقلاب و جمعی از هنرمندان و فرهیختگان حضور داشتند.