از تبلیغ علیه نظام تا ارشاد و راهنمایی آن!

یادداشت دکتر صادق زیبا کلام:
✍️
🔹بخش اول: احترام به قوه قضاییه

♦️می‌دانستم روز پر دردوسری دارم و نمی‌خواستم با خودم ببرمش. اما از بس اصرارکرد تسلیم شدم. منتهی ازش قول گرفتم سئوال نپرسد. بعد هم بهش گفتم ممکنه دیرمون بشه و مجبور بشیم با موتور بریم. همین‌جوری هم شد. ۹:۳۰وقت دادگاه بود و ترسیدم دیر بشه سر گیشا سوار موتور شدیم و خیلی مراقب بودم نیفتد. توی دادگاه هم تمام مدت ساکت نشسته بود. کار که تمام شد و قاضی با تقاضای استمهال موافقت نمود آمدیم بیرون سر خیابان معلم. پرسید با تاکسی می‌ریم؟ گفتم نه عجله‌ای نداریم پیاده می‌ریم قرار بعدی ساعت۲ است در وزارت دادگستری. گفت در رابطه با همین پرونده؟ گفتم نه کار دیگری است.

♦️نزدیکی‌های سه را طالقانی بودیم گفت یک سئوال بپرسم ناراحت نمی‌شوی؟ گفتم نه. گفت چرا شما این‌قدر به مسئولین قوه‌قضائیه احترام می‌گذاری و باادب با آن‌ها برخورد می‌کنی؟ مثلا رفتار آقای رحیم‌مشایی در دادگاه رو مقایسه کنیم با شما؟ چقدر ایشان یا خیلی از زندانیان سیاسی دیگر باجسارت و شهامت در دادگاه رفتار می‌کنن اما شما امروز یک «تو» هم به آن‌ها نگفتی؟ گفتم دو تا جواب برات دارم. اولا من این همه نوشته، مصاحبه و سخنرانی دارم، یک مورد، بیشتر هم نه فقط یک مورد، به من نشان بده که من اهانت کرده باشم. ثانیا، من به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم به زندان بیفتم. قبلا هم گفته‌ام من وظیفه خودم را تدریس، نویسندگی و بالاتر از همه نوشتن «ماچگونه ما شدیم»، «غرب چگونه غرب شد»، «تولد اسرائیل»، «رضا شاه»، «جامعه‌شناسی به زبان ساده»، «پنج گفتار پیرامون حکومت»، «هاشمی بدون رتوش» و… می‌دانم.

♦️گفت می‌دونی اگه بری اوین چقدر بر اعتبار اجتماعیت افزوده می‌شود؟ خودت بهتر از من می‌دونی خیلی‌ها تو رو عامل نظام می‌دونن و بهت «سوپاپ اطمینان» نظام می‌گویند. تطهیر می‌شدی اگر می‌رفتی زندان. بخاطر این دلیل هم که شده ضرر نمی‌کردی یک چند صباحی می‌رفتی اوین، قهرمان می‌آمدی بیرون ولی شما برعکس داری تلاش می‌کنی به زندان نیفتی. فکرش رو بکن تو اعتصاب غذا بکنی یا بگی لباس زندان تنت نمی‌کنی. گفتم کاملا درست میگی و همه این‌ها رو به من میگن، منتهی من نیازی به اینکه قهرمان باشم یا به قول شما تطهیر شوم و مردم من رو آدم نظام ندونند نمی‌بینم .حقیقتش رو بخوای خیلی برام اهمیتی نداره که مردم بگن آدم نظام هستم یا نیستم. من نه در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌خواهم شرکت کنم که نگران میزان محبوبیتم باشم نه در مجلس. گفت پس چرا علی‌الدوام با قوه‌قضائیه مشکل پیدا می‌کنی؟ گفتم بواسطه اینکه بدبختانه اگر شما بدیهی‌ترین مطالب را که خلاف‌نظر حکومت باشد ابراز نمایید جرم تلقی می‌شود.