اعتراف به زندگی نوشته پابلو نرودا و ترجمه احمد پوری

پایگاه خبری نمانامه: توسط نشر چشمه انتشار یافته است. برای ما کتاب خوانان هم نام” پابلو نرودا” به عنوان شاعری جهانی و بسیار مشهور و هم نام “احمد پوری” به عنوان مترجمی خوش ذوق و کار بلد شناخته شده اند. (می دانیم که کتاب شعر عاشقانه  و بسیار خواندنی و محبوب “هوا را از من بگیر، خنده ات را نه” نام این دو را در کنار هم بر جلد دارد.)
اکنون ترجمه زندگینامه “پابلو نرودا” توسط “احمد پوری” منتشر شده است. این زندگینامه قبلا توسط دو مترجم دیگر هم در سال های دور به فارسی برگردانده شده است که “احمد پوری” در مقدمه ای کوتاه اما خواندنی توضیحاتی در این مورد داده است. برای اینکه سبک برگردان مترجم کنونی را بدانیم، نوشته ی پشت جلد کتاب را بخوانیم:
در این خاطرات و باز آفرینی ها گاه این جا و آن جا خلئی است و گاه برخی فراموش شده اند چرا که زندگی همین است. درنگ هایی برای رویا می کنیم یاری مان می دهد کار روزانه را دوام بیاوریم. بیشتر چیز هایی را که به خاطر آورده ام تیره و تار گشته اند و چون بلوری خرد شده با خاک یکسان شده اند. آنچه خاطره نویس به یاد می آورد با آنچه شاعر بازآفرینی می کند یکی نیست. خاطره نویس شاید کمتر زیسته باشد اما از رخدادها عکس گرفته است و آنها را با توجهی خاص به جزئیات بازآفرینی می کند. شاعر اما در گالری پر از اشباح را در برابرمان می گشاید که ارواح در آن با تاریک روشن های زمان خود می رقصند. شاید من تنها زندگی خود را نزیستم، شاید بسیاری از زندگی دیگران را هم زندگی کردم. از آنچه بر این کاغذها جا می گذارم، چون انگور چینی پائیزی تاکستان ها، برگ هایی زرد خواهد ماند که در مسیر مرگ اند و انگورهایی که جانی تازه در شراب مقدس می گیرند و زندگی من هزارتک هایی است از تمامی زندگی های یک شاعر…
این کتاب با قیمت ۳۸۰۰۰ تومان به بازار کتاب آمده است.