انتقاد فریبرز عرب‌نیا از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران


نمانامه: مصاحبه منتقدانه و خارج از فضای رسمی فریبرز عرب‌نیا، نقطه پایان عرب‌نیا در فضای وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است. فریبرز عرب‌نیا، چهره سرشناس سینمای ایران از دلایل آزادی عمل پایین خود در ایران صحبت کرد.  این چهره سرشناس سینمای ایران، روز جمعه ١٧ شهریور در اولین مصاحبه خود پس از خروج از ایران گفت:

«در ایران به دلیل «نگاه مستقل» هیچگاه در «دایره‌های سیاسی» و حتی «خانه سینما» خود را حل‌شده نمی‌دید و به همین دلیل دایره انتخاب‌ها و آزادی عمل او بسیار کمتر بود»

او در این گفتگو به وضوح از سیاست‌های رسمی حاکمیت ایران در حوزه‌های مختلف انتقاد کرد. در همین راستا برخی منابع خبری دلیل عدم بازپخش سریال مختارنامه را مواضع تازه علنی شده فریبرز عرب‌نیا شخصیت اصلی این سریال می‌دانند. فریبرز عرب نیا در گذشته نیز بارها از وضعیت موجود انتقاد کرده و گفته بود:

سایه سیاست در عرصه فرهنگ اجازه نمی‌دهد، امور فرهنگی مسیر طبیعی خود را طی کند.