انتقاد پوران درخشنده از سریال های نمایش خانگی

پایگاه خبری نمانامه: کارگردان «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» از صدور مجوزهای پی در پی ارشاد برای ساخت سریال های نمایش خانگی و حضور متعدد بازیگران مطرح آن هم در فصل تولید سینما در اینگونه آثار انتقاد کرد.
پوران درخشنده درباره وضعیت حال حاضر فیلم سینمایی «هیس! پسرها فریاد نمی زنند»  گفت: «پیش تولید این فیلم مدتی است که آغاز شده ولی همچنان به دنبال انتخاب بازیگران مدنظرم هستم. متأسفانه این روزها در تماس با هر گزینه ای که مدنظرم قرار دارد متوجه می شوم وی درگیر سریالی از تولیدات شبکه نمایش خانگی است. پروژه هایی که برخی از آنها دستمزدهای بسیار بالا و غیر متعارف را به بازیگران پرداخت می کنند و بازیگر را نیز برای مدت زمان زیادی درگیر خود می کنند.»
وی افزود: «در واقع سریال های نمایش خانگی کمر به قتل سینما بسته اند و با ادامه این روند مطمئن باشید سینما نابود خواهد شد. به نظرم وزارت ارشاد در صدور پروانه ساخت سریال های نمایش خانگی باید مقداری حساب شده تر اقدام کند و نظارت بیشتری نیز در صدور پروانه های آن داشته باشد. در این شرایط بیشترین ضربه به کارگردانان و تهیه کنندگان سینما وارد می شود. کارگردانی که باید تا مدت ها منتظر آزاد شدن بازیگر مدنظرش از سریال نمایش خانگی باشد ممکن است به همین خاطر فصل مورد نظر خود را از دست بدهد و یا اوضاع به شکلی دیگر برایش رقم بخورد. در واقع در این شرایط دیگر فیلمی تولید نمی شود و پروژه ها همچنان بلاتکلیف بازیگران می مانند».
این کارگردان استفاده از بازیگران ناشناخته را یکی از راه حل های موجود برای این معضل می داند و می افزاید: «با این وضعیت باید کارگردانان سینما به سراغ بازیگران کمتر شناخته شده بروند و به تربیت آنان بپردازند. هر چند حضور این افراد نمی تواند گیشه فیلم را در زمان اکران تضمین کند اما با این حال گویا باید دل را به دریا زد و در کنار بازیگران پیشکسوت، برخی از بازیگران جدید را وارد سینما کرد. در حال حاضر ما در سینما ۱۰ الی ۱۵ بازیگر شناخته شده و مطرح داریم که دائم از پروژه ای به پروژه دیگر می روند و فیلمسازان نیز چاره ای به غیر از انتخاب این بازیگران ندارند. در واقع این برای سینمای کشورمان استاندارد و طبیعی نیست که برای انتخاب یک بازیگر در پروژه ای سینمایی به هیچ وجه حق انتخاب زیادی وجود ندارد و گزینه ها بیشتر روی همان ۱۰- ۱۵ بازیگر موجود برمی گردد».
درخشنده در پایان گفت: «از همکاران خودم می خواهم تا آستین ها را بالا بزنند و برای این معضل چاره ای بیندیشند. به نظرم این اتفاق باید به صورت صنفی پیگیری شود و نادیده گرفتن آن قطعاً به ضرر تولیدات سینمایی خواهد بود».