برگزاری مجمع سالیانه انجمن مستندسازان

پایگاه خبری نمانامه: مجمع عمومی سالیانه انجمن مستندسازان عصر روز سه شنبه دوم بهمن برگزار و طی آن آرش رئیسیان به عنوان بازرس جدید انجمن انتخاب شد.

به گزارش مهر، مجمع عمومی سالیانه انجمن مستندسازان عصر روز سه شنبه دوم بهمن در مجتمع آموزش عالی بهار با حضور ۱۴۲ نفر از اعضای انجمن مستندسازان با دستور جلسه ارزیابی گزارش و عملکرد هیات مدیره و رای گیری در مورد برنامه هیات مدیره در مورد مسائل انجمن مستندسازان و همچنین انتخابات بازرس جدید انجمن برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست بهرام عظیم پور برگزار و بیش از چهار ساعت طول کشید، در ابتدا گزارش عملکرد و گزارش مالی هیات مدیره و گزارش بازرس به رای گذاشته شد که با موافقت اکثریت قریب به اتفاق اعضا تایید شدند.

در ادامه برنامه هیات مدیره در مورد توافق جدید صورت گرفته میان ۲ هیات مدیره انجمن مستندسازان و انجمن صنفی کارگری کارگردانان مستند در مورد مسائل و اختلافات میان ۲ انجمن به بحث و گفتگو میان مخالفان و موافقان گذاشته شد و در پایان با رای اکثریت حاضران، این توافق به تصویب رسید.

در پایان، با توجه به پایان دوره بازرسی محمد صادق جعفری، انتخابات بازرس انجمن مستندسازان انجام شد که پس از اعلام نظرات و برنامه های نامزدها و رای گیری، آرش رئیسیان به عنوان بازرس جدید انجمن مستندسازان و میثم شاه بابایی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.