بهتاش صناعی ها و مریم مقدم ممنوع الخروج شدند

نمانامه: بهتاش صناعی ها و مریم مقدم کارگردانان فیلم سینمایی«کیک محبوب من» ممنوع الخروج شدند. به گفته منابع آگاه ،گویا شنبه شب برای ادامه آماده سازی فیلم «کیک محبوب من» عازم فرانسه بودند تا با تدوین نهایی و میکس فیلم، نسبت به آماده سازی آن اقدام کنند. اما هنگام خروج از گیت پاسپورت های آنان توسط پلیس ضبط شد و به آنها اعلام شد ممنوع الخروج هستند. هنوز مشحص نیست دلیل ممنوع الخروجی این زوج سینماگر به چه دلیل بوده است.