بهمن؛ فصل شعار باران و پول باران!

 نمانامه: جبار آذین

نمانامه: در آستانه فصل جشنواره های فجر در بهمن ماه قرار داریم و امسال هم مانند سالیان پبشین، به نام فجر و اسم مردم و به کام از ما بهتران، با پول ملت بنا است تا باز هم دهها جشن بزرگ و کوچک با عناوین فرهنگی و هنری در سراسر کشور برگزار شود.

از زمان ورود و نفوذ و سلطه سیاست، ثروت و قدرت به عرصه های فرهنگ و هنر، به مرور فرهنگ کشور به دو پاره رسمی/ سفارشی و مردمی/ ملی تقسیم و فرهنگ ،ضعیف و ضعیف تر و از اهداف فرهنگی و اجتماعی دور و دورتر شد و از مردم و ارزشها و آرمان ها فاصله گرفت و جشن ها و جشنواره های هنری و فرهنگی نیز از مفاهیم و ارزشها،جدا افتادند.

در واقع فرهنگ و هنر، به جای حرکت در مسیر خدمت به کشور و جامعه، ابزار سیاست ها و برنامه های سیاسیون شد و کمتر کسی خواست به یاد آورد که دلیل و انگیزه اصلی برگزاری جشنهای فرهنگی و هنری در دهه فجر، پاسداشت دستاوردهای انقلاب و جامعه، فرهنگسازی و ایفای نقش موتور تحرک در حوزه های هنری است. این گونه بود که به رغم ظواهر و تزیین ها، جشنواره ها از راههای فرهنگی خارج و به بیراههای سیاسی و اقتصادی افتادند و از درون و محتوا تهی شدند.

افزون بر اینها،گذر زمان و آمدن تازه ها و خواسته ها، نشان داد که این جشنواره های سنتی سالیانه، از منظر ساختار و اجرا دچار فرسودگی شده و نیارمند تغییر و تحول اند، ولی هیچگاه، هیچ کدام از متولیان و مسوولان و مجریان این جشنها نخواستند و نتوانستند،جشنواره ها رامتحول و بروزکنند، چرا که خود آن ها هم این کاره و متخصص نبوده و اغلب گزینه های رفاقتی از میان سیاسیون بوده اند. اکنون هم همان روند نادرست و ناپسند گذشته در فضای هنری و سینمایی، جاری است و گروه های قدیمی و تعویض شده مدیریتهای هنری و سینمایی جدید، بدون هرگونه تغییر و نوآوری، مانند همقطاران خود، در صدد تدارک برگزاری انواع جشن ها و جشنواره ها در پوشش فجر هستند!

جشنواره های فیلم، تاتر، موسیقی، شعر و… که جزو درشت ترین ها اند، مانندکوچکتر های خود و سالهای قبل، صرفا به صورت دکوری، عادت و سنت، سفارشی و فرمایشی برگزار می شوند، بدون هیچ دستاورد و ثمر و تغییر اساسی و بنیادین در فرهنگ و هنر و سینما و تاتر و موسیقی و صدا و سیما!

و این تراژدی تلخ و غم انگیز همان گونه که تاکنون ادامه داشته تا زمان، آقایی و اریابی سرمایه،سیاست، سلیقه و رفاقت بر جامعه فرهنگ وهنر و خانواده هنرمندان کشور و اهالی هنر و قلم، ادامه خواهد داشت و شعارها نصیب هنرمندان و مردم و پول بیت المال به جای مصرف در راه بهینه سازی اوضاع فرهنگی و هنری و هنرمندان، راهی جیب های از ما بهتران می شود!