تحریم سریال‌های انگلیسی توسط اتحادیه اروپا

 

پایگاه خبری نمانامه: به نقل از الجزیره، کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است تا نمایش فیلم و سریال‌های بریتانیا را با این توجیه که تهدیدی برای تنوع فرهنگی در اروپا محسوب می‌شوند، در شبکه‌های تلویزیونی و پایگاه‌های اینترنتی نمایش فیلم و سریال در کشورهای اتحادیه اروپا محدود کند.

طبق گزارشی که در روزنامه انگلیسی تلگراف منتشر شده است، این کمیسیون قصد دارد تا با شروع تحقیقاتی درباره مضرات امپریالیسم فرهنگی بریتانیا، اولین گام را در جهت محدود ساختن پخش محتوای نمایشی کشور انگلیس بردارد. این در حالی است که انگلیس به این تصمیم واکنش نشان داده و تهدید کرده است که از طریق راه‌های قانونی جلوی این کار را خواهد گرفت.

در سندی که از کمیسیون به بیرون درج کرده، عنوان شده است که انگلیس با پخش سریال‌های موفقی همچون «تاج» و «دانتون ابی» می‌تواند تهدیدی برای تنوع فرهنگی در اروپا باشد و احتمال دارد که نتایج تحقیقات اولیه سبب شود تا پخش سریال‌های بریتانیایی با محدودیت هایی مواجه شود. این مساله می‌تواند در آینده تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری‌های فیلم و سریال‌های بریتانیا داشته باشد.

منبعی خبری در حکومت انگلیس، کمیسیون اروپا را به این متهم کرده که در جهت توبیخ انگلیس به خاطر خروج از اتحادیه اروپا، اقدام به توبیخ مخاطب‌های فیلم و سریال‌های این کشور کرده است. این منبع، خشم اتحادیه اروپا به خاطر جدایی انگلیس از این اتحادیه را تا حدی می‌داند که تصمیم گرفته مردم را از مشاهده سریال‌های بریتانیایی محروم کند و تاکید می‌کند که دلیل تمایل مردم اروپا به تماشای سریال‌های بریتانیایی محتوای سرگرم کننده و قابل توجه آن‌هاست.

به موجب دستورالعمل‌های کمیسیون، ۳۰ درصد آثاری که در پلتفرم ها و شبکه‌های اروپایی به نمایش درمی‌آید، باید متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد اما فرانسه که از سیطره زبان انگلیسی واهمه دارد، این میزان را به ۶۰ درصد افزایش داده است.

طبق این گزارش، در سال گذشته ۲۲ درصد از محتوای شبکه‌های اروپایی را کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هشت درصد را انگلیس و دو درصد را دیگر کشورهای اروپایی تولید کرده بودند.