تراژدی رنج و شکست «پیرمرد بزرگ سینمای ایران»

به قلم: جبار آذین

نمانامه: بعد از یک عمر بازی هنرمندانه در صف بزرگان و ساختن فیلم های بزرگ و بازیگران بزرگ، داریوش مهرجویی بزرگ را بازی دادند! بازی ای که برای این کارگردان نامدار و مانای سینمای ایران، دو سرسوخت بود!

از یک سو، بازیچه ها و امربران سازمان اشتباهی سینمایی به سفارش و دستور روسای خود و جریان تندرو و مدعی انقلاب در سینما با یاری مافیا و گنده سرمایه سالاران سینما، با حذف فیلمهای لامینور و علفزاراز اکران نوروزی سینما و به مرور سینماگرانی که مانند آنها نمی اندیشند!مهرجویی و فیلم او را از خط خارج کرده و به حاشیه راندند که اعتراض غمگنانه و تلخ او را به دنبال داشت. از دیگر سو، تهیه کننده لامینور که خود در حاشیه سازی متبحر است، از این موقعیت نهایت بهره را برد و با ساختن یک ویدئو معترضانه با سخنان پر احساس و دردمندانه و تلخ مهرجویی، وارد بازی سازمان یاد شده و رفقای آنهاشد تا به سهم خود، ماهی اش را صید کند. بدون آنکه کسی به عزت و حرمت و اعتبار «داریوش مهرجویی کبیر» توجه کند!

در ادامه اعتراض ها و حاشیه ها و حمایتها، یکی از مدیران سازمان مورد بحث، در یک سخن پراکنی انحرافی و فرافکن، توپ بازی را به زمین تهیه کننده لامینور شوت کرد و اعتراض ها و روشنگری بیشتر را دامن زد. انتشار اطلاعیه ای از سازمان اشتباهی، درباره تمدید پروانه نمایش لامینور! که تداوم بخش مسیر انحرافی، فرافکن و برنامه ریزی شده ایل بیگی بود، این بازی را به سمت یک تراژدی کامل برد.

اکنون خبر می رسد که ملیجک ها و نان برهای سینما و سازمان مذکور به دستبوس مهرجویی رفته و دل پیرمرد را به دست آورده اند تا او در یک ویدیو از توجه مسوولان سینما و تمدید پروانه نمایش فیلمش قدردانی کند!

اگر این خبر صحت داشته و فیلم آن منتشر شود «تراژدی رنج و شکست و بازی دادن پیرمرد بزرگ سینمای ایران» کامل می شود. این حاشیه ها و رخداد های جنجالی، گرچه در سینما و فرهنگ و هنر و سینمای ایران، بدون سابقه نیست، ولی تا بدین اندازه گسترده نشده و به انحراف نرفته بود که این فاجعه ای تاریخی! در تاریخ سینمای ایران است. اهالی فرهنگ و هنر و سینما، در محکوم کردن اقدامهای نابخردانه و نادرست سازمان اشتباهی سینمایی، شیطنت های تهیه کننده لامینور و آزارها و تخریب مهرجویی و سینمای ایران، نباید کوتاهی کنند و ضرورت موضع گیری شرافتمندانه در قبال این وقایع یک وظیفه فرهنگی و ملی است!