توبیخ مدیر شبکه نسیم

اظهارات تند و تیز مهران مدیری در نقد عملکرد دولت و برخی مسئولان در جریان حوادث اخیر سیل در کشورمان که منجر به اعتراض شدید وزیر کشور نیز شد، واکنش تنبیهی رییس سازمان صدا و سیما را برای محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم در پی داشت. واکنشی که حتی در نحوه تنظیم خبر ارسالی به رسانه ها نیز تلاش شده ترکش های آن نمود روشنی داشته باشد تا احتمالاً از تبعات بعدی برون سازمانی جلوگیری شود. ضمن اینکه در خبر مذکور عنوان نشده چه برخوردی با سازندگان برنامه مذکور خواهد شد.
در این خبر آمده: در پی بی توجهی شبکه نسیم به محتوای برنامه اخیر دورهمی و بیان مطالبی درخصوص تلاشهای مسئولان درحادثه سیل درایام نوروز، رییس سازمان صدا وسیما مدیرشبکه نسیم را توبیخ کرد!
علی عسکری در نامه ای به معاون سیمای رسانه ملی با ابراز تاسف از پخش برنامه دورهمی درشرایطی که مردم نیازمند امیدآفرینی هستند، تصریح کرده است : علاوه بر توبیخ مدیرشبکه نسیم ، باید سایرمسئولان شبکه که دراین موضوع قصور و کوتاهی داشته اند برای برخورد قانونی لازم به هیات تخلفات سازمان معرفی شوند .
رییس سازمان صدا وسیما با بیان اینکه همواره برنامه‌های پرمخاطب سیما همچون دورهمی در مسیرامیدآفرینی و نشاط و آگاهی بخشی به مردم حرکت کرده اند درپایان تاکید کرده است : مدیران شبکه‌های مختلف و برنامه سازان باید همچنان که بارها تاکید شده است حریم اخلاق و انصاف را در برنامه‌ها رعایت و همیشه در مسیرامیدافزایی ، نشاط اجتماعی و همبستگی ملی حرکت کنند.