جذب کادر اداری و درمانی در بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی

نمانامه: بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) جهت تکمیل کادر اداری و درمانی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

• سوپروایزر ایمنی

• سوپروایزر آموزش

• سرپرستار

• پرستار

• کارشناس اتاق عمل

• کارشناس هوشبری

• کارشناس بهداشت حرفه ای

• کارشناس بهداشت محیط

• ماما

• کمک بهیار

• کارشناس فیزیوتراپی

• کارشناس مدارک پزشکی

• مهماندار

• منشی

• متصدی لندری

• مسئول حقوق گیرندگان خدمت

• کارگزینی

• حسابدار

• کارشناس فناوری اطلاعات

• کارشناس تغذیه

• اموال دار

• متصدی استریلیزاسیون (CSSD)

• تاسیسات

• انتظامات

• خدمات

روش تماس با متصدی پذیرش:

اطلاعات تماس:

۰۹۱۲۴۳۷۸۴۶۹

آدرس:
تهران، اتوبان بسیج، سه راه افسریه، شهرک مسعودیه، انتهای خیابان شهید کلهر، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
بنیاد امور بیماری های خاص