جوجه تیغی فیلمی با چگالی تجربیات!

نمانامه: پرند زاهدی نویسنده و فیلمساز سینما بعد از ۵ سال دوری از رسانه ها و فضای مجازی مطلبی را در حمایت از فیلم جوجه تیغی به کارگردانی مستانه مهاجر منتشر کرد. در این یاداشت آمده است:

جوجه تیغی را باید دید! آنهم در سینما نه تماشای نسخهء نمایش خانگی اش, بعد ِ سررسیدِ زمان اکران….
پس به سینماهای شهر بروید و فیلم سینمایی جوجه تیغی را ببینین تا متوجه تفاوتهای بسیار فاحش و چشمگیرش با دیگر آثار همگروهش نه حالا ، که سالهاست تحت عنوان (سینمای کمدی ) و (فیلم طنز ) به من و شما و دیگر مخاطبین خورانده شده، بشوید ! جوجه تیغی را ببینین تا بدونین شعور و دانش و تجربه، پیش نیازِ، فیلمسازیست و داشتنِ پسوند (کمدی )، نمیتواند یک اثر را از این قاعده مستثنی کند! ببینین که گستردگیِ دامنهء سوژه در سینمای طنز بسیار فراخ تر از محدودهء لباسِ زیرِآدمها و محتوا و کاربردش میباشد!
که شوخی را انواع فراوان شامل میشود و نوعِ جنسی و جنسیتی آن، تنها شانسِ شلوغیِ گیشه اش نیست…
که حجم چگالیِ تجربیاتِ هر یک از اسامیِ تیتراژ یک فیلم کمدی هم، میتواند بر پرده سینما سنگینی کند
که میشود به هنگام تماشای فیلم طنز در سالن سینما آسوده خندید و نگرانِ روشن شدنِ چراغها در پایان فیلم نبود و از نگاه ِ تماشاگرِ غریبهء بغل دستی شرم نکرد و لب نگزید و خجالت نکشید! بله هموطنان من، جوجه تیغی را ببینین تا آبروی سینمای گیشه ء مملکتمان را به خود بدهکار نباشین! تا به فرزندان و آیندگان این خاک آسوده خاطر بگوییم ما هم داشتیم و دیدیم فیلمی که خوب و آبرومند باشد و بفروشد!که میشود رانت نخورد و فیلم ساخت! میشود لودگی نکرد و خنداند! میشود تن نداد و ایستاد (البته که گاهاً بهای اینها بس گزاف است همچون سازنده این اثر که با تمام توان مالی، زندگی و سلامتی ِجانش این دشوار را دوام آورد )
اما شما به سینما بروید و بخندید و لذت ببرید.

که این تنها راه حمایت از زنی آزاده و‌ مستقل در سینمای گیشه این مملکت است….

پاییزِ دو … پرند زاهدی