خسارت دیده های سینما، میلیونر می شوند!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: به لطف و مرحمت رئیس اشتباهی سازمان اشتباهی سینمایی، این سازمان نابسامان فرسوده قرار است در اقدامی بی نظیر و کارشناسانه و تاریخی! تولیدکنندگان بیست و یک فیلمی که باید در ایام نوروز رنگ پرده سینما ها رامی دیدند، ولی قربانی شرایط کرونایی و تعطیل سینماشدند، میلیونر کند!

سازندگان فیلم های یاد شده که بعضی با وام و کمک همسایه ها،فیلم های خود را ساخته اند و برخی فیلم ها بیش از چند میلیارد هزینه در برداشته است، با پر کردن فرم خسارت دیدگان کرونایی سینما،در صف دریافت وام سیصد میلیون تومانی ایستاده اند! معلوم نیست با این بذل وب خشش ملوکانه از کیسه مردم ،سینماگران بیکار و مقروض چه باید بکنند و چه زمان می توانند از شر کرونا خلاصی یابند و اگر مافیاا جازه دهد! فیلم هایشان اکران شوند تا بتوانند اقساط وام های بنیاد هزار فامیل پهلوی را که ارقام درشت بودجه سینمایی را بر سرسفره تولیدات دکوری و سیاسی دولتی به اتفاق رفقا حیف و میل می کند، پرداخت کنند. همچنین تکلیف کمک مالی بدون عوض به سینماگرانی که کرونا پروژه های سینمایی آنها را به تعطیل کشید و مقروضشان کرد، همچنان نامشخص است.

نکته مهم اینکه، اکنون سازمان اشتباهی، با توجه به تعطیلی سینماها و اجرای برنامه هایی به نام سینما! و رکود تولید و اکران و درصورت گل گرفتن درهای گشاد جشنپاره های بودجه بر باده موسوم به فیلم فجر،کلی پول خرج نکرده و تلنبار شده در انبان خود دارد و خواهد داشت که می تواند با کار کار شناسی توسط سلامت اندیشان سینما،آن مبالغ هنگفت رابه عنوان کمک مالی بلاعوض به سینماگران بیکار و آسیب دیده اهدا کند وسد وام بازی را از سر راه خسارت دیدگان سینما بردارد. این کار شدنی است، البته اگرحیف و میل ها و لفت و لیس ها اجازه دهد!