دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد.

تلگرام از نظر عملیاتی قابل فیلتر نیست

🔹براساس شنیده ها، مسئولان دولتی پس از حکم مسدودسازی تلگرام اعلام کردند که از نظر عملیاتی فیلتر تلگرام ممکن نیست و فیلتر کردن این پیام رسان اثرب نخواهد داشت.
🔹توجیه مسئولان ماجرای فیلتر شدن تلگرام در روسیه و مبتلا نشدن به سرنوشت مسئولان این کشور پس از فیلتر تلگرام است.