در نشست خبری رسانه ها با ابراهیم رئیسی:

«روزنامه شرق» به جاسوس خانه شرق متهم شد!

نمانامه: در سومین نشست خبری رسانه ها با رئیس جمهور خبرنگار روزنامه شرق از رئیسی می پرسد: «ما در فضای ملتهبی در جامعه روبرو هستیم. با توجه به جمع گسترده مدیران جناحی که در دولت شما بکار گرفته شده از جمله امام صادقی ها و پایداری ها، با توجه به اینکه به سمت دو قطبی حرکت میکنیم که در سالهای اخیر نظیر نداشته، از شما می پرسم که دختر شما در زمان انتخابات گفتند که پدر من قرار نیست دیوار بکشه، قراره پل بسازه. به زعم دخترتون پل ساختید یا به به زعم کارشناسان و منتقدان دیوار ساختید؟»

خبرنگار به دلیل نمایندگی افکار عمومی جامعه، پرسشی را مطرح می کند و رییسی هم در مقام رئیس دولت، نقطه نظر خود را بیان می کند. خبرنگار چه از نظر حقوق شهروندی و چه از نظر شرعی حق پرسشگری دارد.

خانم خبرنگار در اینجا از التهاب و دوقطبی شدن جامعه به دلیل سوء مدیریت دولت سخن می گوید و رییسی با نفی این موضوع، التهاب را در جبهه دشمن می بیند. اما نکته قابل توجه این پرسش و پاسخ این بود که شخصی در لباس روحانیت توییت می زند و خانم خبرنگار را جاسوس و روزنامه شرق را جاسوس خانه می نامد.

دوستی در کانال تلگرامی اش این موضوع را به چالش کشید و نوشت:

اتفاقا روش تو آخوند در تخطئه پرسشگر (خواه پرسش و مطالبه درست باشد، خواه نباشد) بیشتر شبیه روش حاجبان خلفای عباسی است و با آنچه ادعای نمایندگی اش را دارید، ارتباطی ندارد:

حاجب (دربان) مامون به مردم می گفت: چرا اینگونه ازدحام می کنید به جای آن یکی از این سه کار را بکنید یا در این سمت بایستید یا در مسجد منتظر بمانید. جمعی گفتند راه سوم؟ ندانست چه بگوید . گفت: «شما هم که سخن زنادقه را تکرار می کنید؟».

خبر به مامون بردند. خندید و هزار درهم جایزه داد و گفت:« اگر از سر جهل نگفته بود(آگاهانه چنین تهمتی می زد) جایزه اش بیش از این بود!».

امام علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می فرماید:

«با من آن گونه که با زمامداران ستمگر سخن گفته مى شود سخن نگویید و آن گونه که مردم خود را در برابر حاکمان تندخو و جبّار حفظ مى کنند محدود نسازید و به طور تصنّعى و منافقانه با من رفتار نکنید، هرگز گمان مبرید که درباره حقى که به من پیشنهاد مى کنید کوتاهى کنم [یا ناراحت شوم] و هرگز خیال نکنید من در پى بزرگ ساختن خویشتنم، زیرا کسى که شنیدن حق یا پیشنهاد عدالت به او برایش سنگین باشد عمل به آن دو براى او سخت تر و سنگین تر است».