«زندگی انتهایی ندارد» نوشته وحید رشیدی

«زندگی انتهایی ندارد» نوشته وحید رشیدی با ۱۱۵ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ جلد از سوی نشر ایرانا چاپ و منتشر شد.

برومند شکری منتقد ادبی و هنری در مورد این کتاب نوشته است: این کتاب با نثر عامیانه و در فضای درونی شخص و به یک جریان عاطفی عمیق و زندگی تلخ و شیرینی اشاره می کند که در افکار نسل حاضر می گذرد.

نویسنده می کوشد با جملاتی کم و بیش ساده، واقعیات موجود و تخیلات خود را در هم آمیزد و با خلق یک شخصیت ذهنی به اسم شانتیا ما را درگیر یک زندگی روزمره و در عین حال عاشقانه و پیچیده قرار دهد.

یک زندگی با توصیفاتی که او از آن دارد شبیه زندانی است که با تارها و گره های زیادی در هم آمیخته است. نویسنده با القاح احساسات خویش و اتفاقات شگفت انگیزی چون عشق و فراق که ممکن است در دوره ای آن را تجربه نموده، سعی دارد بیانگر قصه تلخ جدایی خود از یک معشوقه زیبا باشد.

اما او مفهوم جدایی را با احساسات خویش معنا می بخشد و در جایی می نویسد: عاشق می بایست از فراق لذت ببرد..

در کل این کتاب براساس رمانتیسم (احساس‌گرایی) نوشته شده است و از زاویه‌ی دید محدود یا جریان سیال ذهن «روایت» می شود. گرچه اشکالاتی در سبک نوشتن این نویسنده جوان وجود دارد اما می توانست با تکیه به سه ویژگی فرم، فضا و محتوا و البته شخصیت پردازی و موقعیت محوری به موضوعات مهم داستان خود جان بهتری می بخشید و از یک هسته داستانی؛ تراژدی، کمدی، طنز و… پیروی می کرد.