سریال نون.خ؛ موفق در آیین‌های قومی!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: طنز خانوادگی و اجتماعی نون‌خ که فصل چهارم آن، ارمغان نوروزی۱۴۰۲ رسانه ملی به پیشگاه مردم، خانواده‌ها و دوستداران آثار مفرح و شادی‌آفرین و متنوع فرهنگی و ملی است، ساخته بازیگر و کارگردان شناخته شده و موفق آثار طنز سینما و تلویزیون سعید آقاخانی است.

مجموعه‌ای که ساختار مضمونی و محتوایی و هنری آن در امتداد نگرش فرهنگی و ملی و آرمانی سریال موفق دیگری به نام پایتخت است. نون‌خ از منظر نگاه فرهنگی به زندگی، آیین‌ها، سنت‌ها و مناسبات اجتماعی قومی و منطقه‌ای، در راستای تکامل بخشی تولیدات ملی ایرانی تلویزیون ساخته شده و به حوزه آثار بومی و ملی رسانه ملی تعلق دارد و از آنجا که وقایع آن از میان خانواده‌ها با نمایش باورها و اعتقادها و آیین‌های قومی گذشته و به پیکره مجموعه‌های ملی رسانه ملی پیوسته، اثری ملی و خانوادگی محسوب می‌شود.

از همین زاویه است که می‌توان مؤلفه‌های مهم و شاخص تولیدات ملی و مختصات گونه‌های خانوادگی، اجتماعی را در عرصه‌های پژوهش تاریخی، اجتماعی و مَضامین و محتواهای مناسب، نگارش خوب فیلمنامه، داستان‌سازی‌های مقبول با رخدادها و ماجراهای مطلوب و تنیده شده در اندام دراماتیک سریال، شخصیت‌پردازی‌های باورپذیر بر مبنای نمونه‌های ملموس و واقعی و شناخته شده جامعه، گزینش بازیگرانی که با نقش‌های خود هماهنگی داشته و اتخاذ بازی‌های خوب از بازیگران و کارگردانی حرفه‌ای، تصویربرداری همسو با محتوای سریال، موسیقی همخوان با حوادث و رویدادها را در فصل چهارم نون‌خ هم مشاهده کرد.

در باورپذیری و همدلی و همراهی بینندگان سیما با شخصیت‌های آشنای سریال و همگامی با آنها در فراز و فرودهای داستانک‌ها و خط اصلی داستان خانوادگی و اجتماعی نون‌خ، توجه و رعایت نظر و سلیقه مخاطب مدنظر سازندگان سریال قرارگرفته است. در انتقال مفاهیم و پیام‌های نون‌خ به بیننده و پیگیری مشتاق مخاطب، پردازش موضوع‌ها، موقعیت‌ها، دیالوگ‌ها، مناسبات و برخوردهای طناز، نقش ویژه و موفق داشته‌اند و تماشاگر را با نشاط و علاقه به تماشای بخش‌های مختلف سریال، مشتاق می‌کنند.

آنچه به عنوان مهم‌ترین نکته مَضمونی، بستر رویداد‌های سریال راشکل داده، توجه و اجرایی کردن هنرمندانه آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که در زندگی آدم‌ها و داستان‌های نون‌خ جاری است. فصل چهارم نون‌خ هم درکل توانسته از نظر محتوا و ساختار هنری و اجرا موفقیت‌های فصل‌های پیشین آن را تکرار کند و امتیازی دیگر در کارنامه سازندگان آن و سعید آقاخانی و رسانه ملی نشاند.

استقبال بینندگان میلیونی سیما از سریال‌های تاریخی واجتماعی که در آنها به زندگی و مسائل و مشکلات و فرهنگ و باورهای مردم با هدف اجرایی کردن سبک زندگی ایرانی و اسلامی توجه و پرداخته شده، نشانگر اهمیت آنها بوده و ضرورت تداوم تولید این گونه آثار با چنین محتواهایی را گوشزد می‌کند.