سینمای دفاع مقدس؛از تقدس تا کاسبی!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: مهمترین دستاورد سینمای ایران در سال های پس از انقلاب درعرصه تولید فیلم، شکل گیری گونه ای ازفیلم، ژانر و سینما با عنوان “دفاع مقدس”و در ادامه “مقاومت” است.

گونه ای که به دلیل مولفه ها و ویژگی های ملی میهنی و دینی، با باورها، اعتقادها و ارزش ها و آرمان ها و فرهنگ و ادبیات خاص دوران دفاع مقدس و رزمندگان درهم آمیخته و همین خصوصیات و یک مشخصه متمایز؛ خدا باوری و جنگ و شهادت در راه خدا، آن را به رغم بستر ، موضوعات و رخدادهای جنگی از سینمای متداول جنگی جهان متمایز و ممتاز کرده است.

سینمای دفاع مقدس که می توانست تبدیل به گونه محوری و شاخص سینمای کشورشود و در این راه هم بعضی سینماگران و مدیران، گام هایی برداشتند و آثاری خوب و مانا نیز د ر این زمینه ساخته شد، ولی به علت تاثر و دخالت وسلطه سیاست و تجارت و رفاقت، به مرور از راهی که پیش رو داشت منحرف و از یک گونه قابل احترام و بزرگ سینمایی، تبدیل به دکانی برای رقابت و کاسبی شد.

آنچه این نوع فیلم و سینما را دچار انحراف کرد، کلیت، ساختار، مدیریت و اجرا را هم در سینمای کشور دگرگون ساخت و مانع حرکت متعالی و بالنده سینما و سینماگران کشور، برای ایجاد سینمای ملی ایران شد.

با آنکه نگاه ابزاری سیاسیون به فرهنگ و سینما، سینمای دفاع مقدس را از درون تهی و از واقعیت ها و صداقت و سلامت و باور دور کرد و فیلم هایی هم به تقلید از سینمای جنگی جهان در ایران ساخته شد که از منظر مضمون و محتوا، ربطی به دفاع مقدس نداشتند، اما به همت گروهی ازسینماگران و یک، دو مدیر باورمند و علاقه مند، هنوزهم کم و بیش فیلم دفاع مقدس ساخته می شود. گرچه فیلم هایی هم در میان کشاکش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مسوولان دولتی وارگانی سینما، به هرشکل و قیمت تحت عنوان فیلم های دفاع مقدس تولید شده است،اما اغلب حادثه ای، متوسط و ضعیف بوده وحاصل باور ،تعهد، دانش وتجربه و شناخت دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس نیستند که ماحصل رقابتها، حسادت ها و کشمکش های گروه های سیاسی و کاسبی کسانی اند که در سینما فقط به دنبال موقعیت، شهرت و قدرت و صندلی و ثروت اند.

در هر حال سینمای دفاع مقدس که می تواند از ارکان اصلی سینمای ملی ایران باشد، با هزاران شخصیت دراماتیک دفاع مقدس و هزاران سوژه و حماسه دفاع مقدسی، علی رغم داشتن ده ها دستگاه و تشکل که مدعی دفاع و حمایت از دفاع مقدس اند، محروم، مظلوم و مغفول مانده است. این در حالی است که سینماگران متعهد و حرفه ای و کار بلد در انتظار دعوت و همکاری مسوولان برای تولید فیلم های خوب دفاع مقدس هستند.