شکستن کاسه و کوزه بر سر فضای مجازی!

به قلم: جبار آذین (مدرس و منتقد سینما و تلویزیون)

پایگاه خبری نمانامه: فضای مجازی،یک امکان ارتباط اجتماعی گسترده و تاثیر گذار است که گاه در مقاطعی در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، ایفاگر نقش های تعیین کننده هم می شود. در این فضای شلوغ که نوعی بازار مکاره نیز تلقی می گردد، همه گونه فرد و گروه و جریان درست و غلط فعالیت دارند و اهداف خاص خود را پی می گیرند. از همین رو غلط کاران و اخلاق و حرمت ستیزان اجتماعی در آن کم نیستند. با اینهمه،در فضای مجازی، افراد و گروه های سلامت اندیش و فرهیخته آموزشی و اجتماعی که امکان استفاده از دیگر رسانه ها برای بازگویی دیدگاه ها ون ظرات درست، حق گرایانه و عدالتخواهانه از آن ها سلب شده است، هم وجود دارندکه حرف ها و دلنوشته ها و آثار قلمی خود را در آنجا منتشر می کنند و مخاطبان خود را هم دارند.

گروه اخیر که اغلب از زوایای بحث و نقد به مسائل اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی و یا ذوق آزمایی هنری می پردازند، مغضوب تاراجگران حقوق اجتماعی و چپاولگران مال و اموال عمومی اند، چراکه با انتشار مطالب مستندخود، غلط ها و نادرست ها را افشا و رسوا می کنند. مافیاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خصم همیشه آن ها هستند،هرگاه که اینان به افشای زد و بند دستهای آلوده اقدام می کنند،مخالفان مقام دار و پول داران،قدرتمداران و خورندگان بیت المال،داد و فریاد راه می اندازند تا با فرافکنی، نظرها را از سوی خود به سمت دیگر منحرف کرده و با زدن برچسبهای ناپسند و دروغین به عدالتخواهان و مدافعان حریم و حرمت و اموال و عزت ملی و مردمی و حذف صفحات و متون و تهدید،آن ها را وادار به سکوت کنند. سارقان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،وقتی با روشنگری های قلم به دستان متعهد فضای مجازی روبرو می شوند، دست و پا گم کرده، گناه و خطا و ناکار آمدی خود و نامدیران و نامسوولان و گرانی و فقر را به گردن فضای مجازی می اندازند و آن ها را نتیجه تبلیغ مجازی ها در فضای کشور معرفی می کنند. این همه در حالی است که روشنگران، واقعیتها و حقایق را مطرح می کنند و در واقع این دروغگویان و غارتگران جامعه اندکه برای فریب و اغوای مردم در رسانه ها و محافل و مجامع، جنجال کاذب به راه می اندازند تا خود را پشت نقاب های زر و زور و تزویر پنهان کنند، ولی از این نکته غافل اندکه، خورشید،همیشه پشت ابر نمی ماند!