فراخوان جشنواره باغ ها را بر پا کنید

پایگاه خبری نمانامه: جشنواره باغ ها را بر پا کنید، جشنواره ای است که بطور مستقل برای بوجود آوردن رابطه فیلمسازان با طبیعت بر پا شده است. و بدنبال برگزاری هر چه با شکوه تر آن در ماه های آینده هستند.
هدف این جشنواره آن است که در چهار ماه آینده. ژانویه، فوریه، مارچ و آوریل ۲۰۲۱ نمایش های پراکنده برگزار کنند. این فیلم ها برای هر ماه به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و برای تماشای ۷۲ ساعت در دسترس هستند.
سوژه ها عبارتند از: 
پیوند های زیبایی ( زنان و طبیعت ) ۱۵ تا ۱۷ ژانویه
زنان و کشاورزی ۱۲ الی ۱۴ فوریه
اجتماع و ماندگاری ( زنان و غذا ) ۱۲ تا ۱۴ مارچ
حرکت در کوه ( زنان و همبستگی) ۱۶ تا ۱۸ آوریل
 
فیلمسازان ایرانی  می توانند فیلم های  مستند، داستانی، انیمشن خود همراه با خلاصه داستان یا موضوع، پیشینه سازنده و جشنواره هایی که نمایش داده شده را به نشانی.
Reena Mohan
Reena.Festival@gmail.com