فیلم سینمایی «مرز» به عنوان نماینده سوئد در اسکار

پایگاه خبری نمانامه: فیلم سینمایی «مرز» ساخته فیلمساز ایرانی به عنوان نماینده سوئد به آکادمی اسکار معرفی شد.
فیلم سینمایی «مرز» به کارگردانی علی عباسی سینماگر ایرانی مقیم سوئد، به عنوان نماینده این کشور به آکادمی اسکار معرفی شد.
«مرز» که جایزه نخست بخش نوعی نگاه فستیوال کن را به خود اختصاص داده بود تا کنون در بیش از چهل جشنواره سینمایی شرکت داشته است.
بخت علی عباسی برای موفقیت در اسکار۲۰۱۹ زیاد است.