فیلم کوتاه «ناپیدا» آماده حضور در جشنواره‌های جهانی شد