مرامنامه و اساسنامه حزب مستقل و اعتدال ایران

*خیر دنیا و آخرت شما در این است که آزاد و مستقل باشید*

“مقام معظم رهبری”

*مقدمه:

با حمد و ستایش خداوند یگانه، که انسان را آفرید و بیان را به او آموخت و با درود بر انبیای الهی این پیام رسانان نور و آگاهی و نجات دهندگان انسان از گمراهی، که بنیان گذار فرهنگ و تمدن بشری بودند، بویژه آخرین آنان حضرت محمدبن عبدالله (ص) که ازاهداف عمده رسالت او، زدون عوامل و آثار اسارت و انحطاط از ذهن و اندیشه انسانها و برداشتن زنجیره های بردگی از دوش آنان بود و با صلوات بر جانشینان معصوم پیامبر اکرم(ص) که ائمه هدایت و پیشوایان رحمت می باشند.

و با سلام به روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) که با رهنمودهایش قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت.

اکنون با در نظر گرفتن اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت اساسی حزب مستقل و اعتدال ایران برای پاسخگویی به انتظارات به حق ملت شریف و فهیم ایران با تاکید به حفظ ارزشهای اسلامی و ضرورت تامین نیازهای بحق مردم عزیزمان با مبانی فکری وعقیدتی و اهداف مشخص و برنامه های مدون تعیین می گردد.

*مبانی فکری و اعتقادی

بی شک حفاظت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی از راه انسجام و تشکل نیروهای معتقد و با اهداف بلند انقلاب اسلامی امکان پذیر است.

بهمین منظور حزب مستقل و اعتدال ایران با تکیه به مبانی فکری و عقیدتی زیر تاسیس می گردد.

۱) اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام به عنوان جامع ترین مکتب الهی.

۲) اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی به عنوان مبانی نظم اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

۳) اعتقاد عمیق به آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و اصل ولایت فقیه به عنوان محور مشترک فعالیتها در کشور و کوشش در جهت تحقق همه جانبه برای توسعه اسلام ناب محمودی(ص)

۴) دفاع از حقوق و آزادیهای بحق مردم در راستای اهداف دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اهداف:

۱)پاسداری از دستاوردها وارزشهای انقلاب اسلامی

۲)افزایش سطح آگاهی های عمومی جهت تحقق کلیه امور جامعه بر اساس خردمندی

۳) حاکمیت قانون و قانونمندی در تمامی زمینه ها

۴) مشارکت گسترده مردم در اداره امور کشور.

۵)سازندگی و توسعه پایدار و همه جانبه در سطح جامعه.

۶)تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در راستای محو هر گونه خودکامگی و انحصار طلبی

۷)عدالت گستری و تبعیض زدائی در تمامی سطوح جامعه

۸)انسجام نیروهای معتقد برتوسعه جامعه مدنی اسلامی

۹)حفظ وحدت اسلامی و وفاق ملی.

۱۰)حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور.

۱۱)گسترش روابط عادلانه بین المللی در راستای عدم دخالت در امور داخلی کشور.

۱۲) تلاش برای سربلندی کشور با درنظر گرفتن سه اصل عزت و حکمت و مصلحت.

 

*راهبردهای کلان:

۱)تلاش برای ایجاد زمینه سازی تا حکومت حضرت ولی عصر(عج).

۲)تلاش برای اجرایی نمودن قوانین اسلامی در جهان.

۳)تلاش برای رونق هر چه بیشتر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در گیتی.

*سیاست ها:

۱)حضور فعال در عرصه های مختلف کشور از جمله در انتخابات مختلف.

۲)ایجاد فضای سیاسی سالم در جامعه.

۳)ایجاد تعامل با گروههای سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی.

*برنامه ها:

۱)برنامه ریزی برای تبین و ترویج و دفاع از حقوق بشر

۲) برنامه ریزی برای حفظ و حراست کامل از اقتدار ارکان نظام

۳) برنامه ریزی برای خشونت زدائی در رفتار فردی و اجتماعی

*رویکردهای کلی در مسایل ذیل:

۱)فرهنگیß گسترش اندیشه های امام راحل و تقویت هویت دینی وملی و تکریم از اصحاب فرهنگ هنر وقلم.

۲) اقتصادی ß پیگیری و اجرای توسعه متوازن در بخش های کشاورزی و صنعتی و خدماتی برای رفع مشکلات عمومی مردم.

۳)اجتماعیß تاکید بر بسط و تعمیم آزادیهای اجتماعی از طریق احترام به اندیشه و تعامل منطقی در روابط اجتماعی

۴)سیاسیß تلاش در جهت تقویت سیاست خارجی و امنیت ملی بمنظور تامین اهداف ومنافع ملی و دفاع از حقوق سیاسی مردم وآزادیهای مشروع در قانون اساسی

۵) اجرائیß ایجاد زمینه های تحول در نظام اجرائی کشور بر اساس شایسته سالاری

۶)حقوقیß تلاش برای رعایت حقوق مردم  و بویژه حقوق شهروندی در تمام زمینه ها بدور از جنسیت افراد.

۷) نظامیß پشتیبانی از نیروهای مسلح در راستای تقویت و حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.

حزب مستقل و اعتدال ایران التزام خود را به قانون جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت مطلقه فقیه

این مرامنامه در ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با ۱۴ رمضان ۱۴۳۸ هجری قمری تالار ملاصدرای سازمان  صدا و سیما در هشتمین مجمع عمومی و کنگره همزمان حزب مستقل و اعتدال ایران به تصویب اکثریت اعضای حزب رسیده است.

فصل اول – کلیات

ماده ۱:حزب مسقل واعتدال ایران، تشکلی است که به استناد قانون فعالیت نحوه احزاب و گروه های سیاسی و آئین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار “مستقل و اعتدال” نامیده میشود.

ماده ۲:محدود جغرافیائی  حزب فعالیت سراسر کشور میباشد.

ماده ۳:مرکز اصلی مستقل و اعتدال در تهران- اشرفی اصفهانی- گلستان شرقی- بوستان ۳ غربی پلاک ۵ طبقه همکف است و در صورت لزوم می تواند مطابق مقررات نسبت به تاسیس شعبه استانی و دفتر شهرستانی اقدام نماید.

ماده ۴:حزب مستقل و اعتدال ایران ،التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد:

ماده۵: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید، در غیر اینصورت استناد بدان معتبر نخواهد بود.

فصل دوم – عضویت

ماده ۵:شرایط عضویت:

۱-اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و و لایت مطلقه فقیه

۲- تابعیت ایرانی

۳- پذیرش مفاد اساسنامه ومرامنامه

۴- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

۵-سن حداقل ۱۸ سال  تمام

۶-عدم انطباق متقاضی عضویت بااوصاف مقرر درماده ۵ قانون.

ماده ۶ : انواع عضویت

۱-عضو حزب:داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذارنده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد .

۲-عضو موثر حزب: اعضای هیأت موسس ،شورای مرکزی ، دبیرکل ، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می باشد ،البته هیات موسس پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی و دبیر کل هیچگونه مسئولیت و اعمال نظری در امور حزب نخواهد داشت.

تبصره: اعضای موثر حزب نمی توانند به صورت همزمان عضو موثر حزب ملی یا استانی دیگری باشند.

ماده ۷:خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:

۱-استعفا بصورت کتبی

۲-فوت

۳-از دست دادن هر یک از شرایط عضویت در ماده ۵

۴-حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

۵- احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده ۵ قانون

فصل سوم – تشکیلات و ارکان

ماده ۸:هیأت موسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند ودارای اختیارات زیر می باشند.

۱-انجام کلیه مقدمات تاسیس

۲-دعوت برای برگزاری مجمع عمومی حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تاسیس

*تبصره: ترکیب هیأت موسس رئیس و نواب رئیس و خزانه دار  و منشی خواهند بود.

ماده ۹:ارکان حزب مستقل و اعتدال ایران عبارتند از

۱-هیأت موسس

۲-مجمع عمومی

۳-شورای مرکزی

۴-دبیر کل

۵-بازرسان

۶-مسئولین شعب استانی

 ماده ۱۰:مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکل  می شود،حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.(نصاب تصمیم گیری در مجمع نصف باضافه یک اعضای حاضر می باشد.)

*تبصره ۱:مجمع عمومی عادی سالی یکبارودر پایان هردوره نیز حداقل یکماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی و بازرسان برگزار می شود مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم با پیشنهاد دوسوم اعضای اصلی شورای مرکزی با دستور کار مشخص و ضروری مندرج در اساسنامه تشکیل می گردد.

*تبصره ۲:در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نصف به اضافه یک نرسد،مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل میشود و در صورتیکه به حد نصاب یک سوم برسد رسمیت دارد و اگر در این مرحله هم به حد نصاب نرسید با پیشنهاد دو سوم اعضای اصلی شورا مرکزی حداکثر تا یک ماه بعد به هر تعداد که حضور داشته باشند مجمع عمومی تشکیل و رسمیت خواهد داشت.

*تبصره ۳:دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه های کثیرالانتشار یا دعوت کتبی و یا روش نوین پیامک و تلگرام به آدرس آخرین ایمیل و شماره تلگرام و تلفن قبل از برگزاری هر مجمع عمومی انجام میشود.

*تبصره ۴:حداقل دو هفته  قبل از برگزاری هر مجمع عمومی ،مراتب بصورت مکتوب به کمیسیون احزاب اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام نمایند (در صورتیکه به هر دلیل کمیسیون از اعزام نماینده خودداری نمایند و یا نماینده کمیسیون از حضور در مجمع عمومی خودداری کند، مصوبات مجمع با تأیید هیأت رئیسه مجمع قانونی و جهت سیر مراحل به کمیسیون اعلام میگردد).

*تبصره ۵:مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس ،نایب رئیس و منشی که توسط حاضرین انتخاب میشوند اداره میشود که مصوبات به امضا این ترکیب خواهد رسید و حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیر کل به وزارت کشور و عنداللزوم مبادی ذیصلاح دیگر اعلام میگردد.

*تبصره ۶:در صورتیکه دبیر کل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننمایند ، هیات بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود و اگر هیأت بازرسی هم اقدام نکند، با دعوت دو سوم اعضای اصلی با هماهنگی کمیسیون احزاب، مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱:مجمع عمومی دارای وظایف ذیل می باشد.

۱-انتخاب اعضای شورای مرکزی و  دبیر کل و هیأت بازرسی برای مدت چهار سال

۲-قبول استعفا و یا عزل شورای مرکزی و دبیر کل و بازرسین.

۳-تصویب انحلال حزب و انتخاب هیأت تصویه با رعایت فصل ششم اساسنامه

۴-تغییر در اساسنامه حزب با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی

۵-تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه کلان حزب

۶-استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در هردوره

۷- استماع گزارش دبیر کل از روند فعالیت

۸-تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

۹-تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

۱۰-تصویب ترازنامه و بودجه حزب

۱۱-تعیین میزان حق عضویت سالیانه

۱۲-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های حزب

*تبصره۱:مصوبات بایستی توسط دبیر کل به کمیسیون احزاب ارسال شود تا به تأئید کمیسیون برسد.

ماده ۱۲:شورای مرکزی

شورای مرکزی متشکل از ۱۵ نفر عضو اصلی(۱۴ نفر شورای مرکزی و یک نفر دبیرکل که ریاست شورای مرکزی  را هم عهده دار خواهد بود) و ۶ نفر عضو علی البدل که توسط مجمع عمومی برای مدت۳ سال در هر دوره انتخاب میشود شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را عهده دار می باشد شورای مرکزی هیأت رئیسه ای مشتکل از رئیس شورای مرکزی (دبیرکل) و نایب رئیس اول و دوم و خزانه دار و منشی در هر دوره خواهد داشت.

*تبصره ۱: کاندیداها ۴۸ ساعت قبل از مجمع عمومی داوطلبی خود را به دبیر خانه حزب اعلام نمایند.

*تبصره ۲:در صورت فوت و یا استعفا و یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی عضو علی البدل جایگزین میشود.

*تبصره ۳:جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و یا حداکثرسه  ماه یکبار با حضور دو سوم اعضا برگزار میشود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

*تبصره ۴:عدم حضور ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب غیر موجه هر یک از اعضای شورای مرکزی در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب میشود و عضو علی البدل جایگزین میشود.

*تبصره ۵:انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع است

*تبصره ۶:نحوه تاسیس و فعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانها برابر مقررات اساسنامه با تصویب شورای مرکزی بلامانع است.

ماده ۱۳:اختیارات و وظایف شورای مرکزی

۱-تدوین سیاستهای کلان (در چارچوب اساسنامه) وارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

۲-تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل به استناد  اساسنامه

۳-موافقت با تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانها

۴-پیگیری مصوبات مجمع عمومی

۵-پذیرش عضویت اعضای جدید

۶-پیشنهاد اصلاح و تغییر در اساسنامه به مجمع عمومی

۷-تصویب تشکیلات واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

۸-پیشنهاد انحلال حزب به استناد مدارک مستند قانونی

۹-تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هر گونه راهپیمائی و تجمع با اخذ مجوز قانونی

ماده ۱۴:دبیر کل عالی ترین مقام ا حزب مستقل و اعتدال ایران می باشد .

وظایف و اختیارات دبیر کل بشرح زیر است.

۱-اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضا

۲-پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

۳-ارائه گزارش سالیانه عملکرد حزب مستقل و اعتدال ایران به مجمع عمومی

۴- انتخاب، قبول استعفا و عزل مسئولین شعب استانی و مسئولین دفاتر شهرستانها (پیشنهاد مسئولین شعب استانی)و صدور احکام این افراد

۵-دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

۶-حفظ حراست از اموال منقول و غیر منقول حزب مستقل و اعتدال ایران

۷-افتتاح و رسیدگی به حسابهای حزب و پرداخت دیون و وصول مطالبات (افتتاح حساب و امضا چک با دو امضا دبیر کل و خزانه دار با مهر حزب مستقل و اعتدال ایران می خواهد در صورت ضرورت امضا نایب رئیس اول شورای مرکزی نیز به بانک معرفی می شود تا درصورت نیاز و اضطرار به جای یکی از دو امضا فوق در غیابشان امضا کند)

۸-اقامه دعوی از طرف حزب و یا جوابگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مراجع قضائی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش و یا انتخاب وکیل

۹-پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

۱۰-انتشار بیانیه و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف حزب مستقل و اعتدال ایران

۱۱-پاسخگوئی به کلیه تصمیات و اقدامات عملکرد حزب

۱۲-دبیر کل می تواند برای پیشبرد امور حزب مشاورین و همچنین  دبیر اجرائی و مسئول دفتر تعین کند.

*تبصره:دبیر کل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتها مهم حزب مستقل و اعتدال ایران را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون احزاب قرار خواهد داد.

ماده ۱۵ بازرسان

بازرسی حزب مستقل و اعتدال ایران دارای ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل می باشد که همگی آشنا به امور بازرسی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود ، بازرسان می تواند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند.

۱-نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیر کل حزب مستقل و اعتدال ایران

۲-نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجزائی حزب مستقل و اعتدال ایران

۳-بررسی کلیه دفاتر اسناد و اوراق مالی حزب مستقل و اعتدال ایران و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

۴-رسیدگی به گزارشهای واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش شورای مرکزی

۵-بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با اساسنامه

۶-ارائه گزراش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

۷-بررسی گزارش سالیانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

* تبصره ۱: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک آنان نمی توانند متقاضی عضویت در هیأت بازرسی شوند.

* تبصره ۲ : اعضای هیأت بازرسی نمی توانند در هیچیک از ارکان دیگرحزب مسئولیت داشته باشند.

* تبصره ۳ : کلیه اسناد و مدارک حزب مستقل و اعتدال ایران اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

ماده ۱۶:هیأت اجرائی

هیأت اجرائی متشکل از مسئولین واحدهای اجرائی می باشد که از بین اعضای حزب مستقل و اعتدال ایران توسط دبیر کل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را بعهده دارند.

۱-اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر کل

۲-برنامه ریزی و اداره امور اجرائی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیر کل

۳-فراهم آوردن زمینه برگزاری کنگره پس از تصویب شورای مرکزی

۴-واحدهای اجرائی عبارتند از

الف: سخنگو حزب مستقل و اعتدال ایران

ب: کمیته ها شامل ۱)کمیته اطلاع رسانی ۲)کمیته پشتیبانی و مالی ۳)کمیته بانوان ۴)کمیته امور بین الملل ۵)کمیته حقوق و داوری ۶)کمیته انتخابات ۷)کمیته آموزش و تحقیقات

ج : دبیرخانه شامل: ۱ ) دبیر اجرائی ۲) مسئول دفتر ۳) مشاورین ۴) امور خدمات و تدارکات

فصل چهارم – نحوه ارتباط دبیر کل با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

ماده ۱۷:علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیر کل موارد ذیل را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می نماید.

۱- گزارش برگزاری مجامع عمومی

۲-ارسال کلیه بیانیه ها اطلاعیه ها

۳-یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ارکان

۴-گزارش بازرسان

۵-گزارش هر گونه اجتماع یا راهپیمائی که به موجب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار میشود.

۶-گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله.

۷-گزارش تعداد اعضای حزب مستقل و اعتدال ایران و افزایش آن  بصورت سالیانه

۸-اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شورا بصورت سالیانه

فصل پنجم – منابع مالی و درآمد

ماده ۱۸:منابع مالی حزب مستقل و اعتدال ایران عبارتند:

الف)حق عضویت اعضاء

ب)کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج)وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت اهداف و اساسنامه

د)کمک ها و یارانه های دولتی

*تبصره ۱: حزب مستقل و اعتدال ایران هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری و اعتباری  نخواهد داشت.

*تبصره ۲: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور با امضا رئیس کمیته امورپشتیبانی و مالی و خزانه دار و دبیر کل و مهر حزب معتبر خواهد بود.

*تبصره ۳: دریافت هر گونه کمک مالی خارجی برای حزب ممنوع می باشد.

*تبصره ۴ : هرگونه استفاده حزب مستقل و اعتدال ایران از امکانات دولتی دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵  قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد .

ماده ۱۹:کلیه درآمدها ، منابع مصارف و هزینه های حزب مستقل و اعتدال ایران در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار می گیرد.

*تبصره ۱:سال مالی حزب مستقل و اعتدال ایران که از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده است براساس سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود.

*تبصره ۲:کلیه درآمدها و وجوه حزب مستقل و اعتدال ایران در حساب مخصوص بنام حزب مستقل و اعتدال ایران نزد ، یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

فصل ششم – انحلال

ماده ۲۰، اصل بر فعالیت مستمر حزب مستقل و اعتدال ایران می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب منحل خواهد شد.

* تبصره (۱) در صورت انحلال حزب مستقل و اعتدال ایران، امور مربوط به تصفیه احوال آن با رعایت حقوق دولت زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل انجام میشود.

*تبصره (۲) هر نوع فعالیت با عنوان حزب مستقل و اعتدال ایران پس از انحلال ممنوع می باشد.

ماده ۲۱:فعالیت حزب مستقل و اعتدال ایران در موارد زیر خاتمه می یابد.

۱-انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور

۲-حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال

۳-توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره۱: در صورت توقیف پروانه فعالیت، حزب اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

تبصره۲: بدیهی است ، فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سرگرفته خواهد شد.

فصل هفتم – موارد متفرقه

ماده ۲۲:مکاتبات رسمی حزب مستقل و اعتدال ایران با امضا دبیر کل و در غیاب نایب رئیس اول و سپس نایب رئیس دوم با مهر حزب مستقل و اعتدال ایران انجام می شود.

دبیر کل  در مرکز و مسئولین شعب استانی در استانها در حفظ سربرگ و مهر و نشان حزب مستقل و اعتدال ایران دارای مسئولیت قانونی می باشد.

ماده ۲۳:حزب مستقل و اعتدال ایران در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزدها یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید.مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برساند.

ماده ۲۴:بدیهی است اقداماتی که در این اساسنامه پیش بینی شده و به هر نحو نیاز به اخذ مجور مراجع قانونی ذیربط می باشد حسب مورد توسط دبیر کل مجوز مربوطه گرفته میشود.

ماده ۲۵: تاسیس هر گونه شعبه و دفتر در خارج از کشور ممنوع می باشد.

ماده ۲۶:نشریه حزب مستقل و اعتدال ایران (روزنامه سلام مردم) بوده که مدیر مسئول آن دبیر کل حزب می باشد و هزینه انتشار بعهده حزب بوده و دبیر کل در مورد محتوا و انتشار توسط خود و یا افراد مورد اعتماد اختیار تام دارد .

ماده ۲۷:ساختن سایت و وبلاگ با عنوان حزب مستقل و اعتدال ایران و روزنامه سلام مردم از اختیارات دبیر کل می باشد  که پس از مشورت با شورای مرکزی انجام می پذیرد.

ماده ۲۸: اساسنامه حزب مستقل و اعتدال ایران که  قبلا به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید ودر روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده  اصلاح  جدید در راستای مطابقت با قانون جدید احزاب می باشد.

ماده ۲۹ این اساسنامه در ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با ۱۴ رمضان ۱۴۳۸ هجری قمری تالار ملاصدرای سازمان  صدا و سیما در هشتمین مجمع عمومی و کنگره همزمان حزب مستقل و اعتدال ایران به تصویب اکثریت اعضای حزب رسیده است.

ماده ۳۰ این اساسنامه مشتمل در هفت فصل و سی ماده و۲۹ تبصره می باشد که نسخه ای از آن جهت رسیدگی  به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال میشود.