مسابقه «چهل سال چهل فیلم»،

 

پایگاه خبری نمانامه: حسین صابری دبیر مسابقه «چهل سال چهل فیلم»، روز دهم بهمن ماه را آخرین فرصت ارسال فیلمنامه برای حضور در محله دوم مسابقه «چهل سال چهل فیلم» عنوان کرد.
به گزارش رسیده، حسین صابری با بیان اینکه مرحله اول بخش کوتاه داستانی این مسابقه برگزیدگان خود را شناخت، گفت: داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه توسط هیئت داوران انجام شد و داوران، هشت فیلمنامه را برای ارزیابی سوابق و انتخاب کارگردان طی جلسات تحلیل فنی و محتوایی معرفی کردند.
وی اضافه کرد: در این مرحله دبیرخانه از فیلمنامه نویس و فیلمساز دعوت بعمل آورده و با حضور کارشناسان ذی ربط فیلمنامه های برگزیده را طی نشست های تحلیلی و با احراز صلاحیت نهایی به واحد تولید معرفی می نمایند.
صابری تاکید کرد: با پایان مرحله اول، ارسال فیلمنامه و داوری همزمان در مرحله دوم با داوران جدید به انجام می رسد و علاقمندان تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۱۰ بهمن فرصت ارسال فیلمنامه را دارند و جلسه جمع بندی هیئت داوران به نیمه دوم بهمن موکول می شود.
دبیر مسابقه «چهل سال چهل فیلم» در پایان گفت: تولید بخشی از آثار کوتاه داستانی در اواخر سال جاری آغاز خواهند شد و اسامی برگزیدگان نهایی در همان تاریخ اعلام می گردد.