معرفی و بررسی کتاب طریق بسمل شدن محمود دولت آبادی

 

 

 

گزارش: گپر فصاحت 

به قلم: سعیده خواجوندپور

پایگاه خبری نمانامه: بدون شک محمود دولت آبادی جز بزرگترین نویسندگانی ایرانی است.او در کتاب طریق بسمل شدن طوری می نویسد که این عنوان زیبا و اسطوره ایی و سمبلیک در هر سطر وصفحه اش برای مخاطبش تداعی می شود.و ارزش یک عنوان مناسب برای هر تالیفی بیش از هر چیزِ دیگری حائز اهمیت است.
کتابی از جنگ با مضامین سمبلیک و نمادین ،کلمه های مثل آب (تانکر مخزن آب ) کبوتر و ماده شیر که هر کدامشان نماد و یادآورمطلبی تاریخی و سمبلیک است .دولت آبادی از جنگ می نویسد ،از جنگی ناخواسته که معنای جنگ را نمیفهمد ودر هیچ جای ذهنش دلیلی برای این عداوت انسان علیه انسان نمی یابد ودر خلال آن تاریخ جنگ اعراب و تاریخ جنگ ایرانیان را توسط کاتب بررسی میکند و میخواهد گوشزد کند که ایرانیان هیچ گاه در طول تاریخ جنگ ستیز نبودند و شروع کننده ی هیچ جنگی نبودند اما اعراب نقطه ی مقابلشان بودند و شروع کننده ی جنگ هشت ساله هم همانها بودند.
در جایی دیگر رسالت خودش میداند که از جنگ بگویید هرچند گفتن و نوشتنش ذهن هیچ به خواب رفته ایی را بیدار نکند.
اقرار میکند کاتب است و نویسنده و هیزم بیار هیچ جنگی نیست .
هیچ کارکتری نساخته.
و همه ی شخصیتها به شکل تیپ و نفر باقی ماندند چرا که همیشه در جنگ همه افراد نفر و نفرات هستند.
و در صفحات پایانی بسمل شدن را مقدس می شمارد بر خلاف جنگ چرا که از نظر او هیچ جنگی مقدس نیست و نفراتی که در جنگ اسیر میگیرند مشخص نیست که خودشان اسیر هستند یا نفر مقابلشان و این هم اشاره به این موضوع دارد که همه نفرات اسیرِ جنگند.
و کاتب برای سرگرد عراقی آرزو میکند که هیچ گاه به کبوتر تبدیل نشود.