همکاری جشنواره های فیلم خورشید و فیلم فیکتیوای آلمان

هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید در همکاری با جشنواره فیلم فیکتیوای آلمان مهر ماه امسال برگزار می شود.

مفاد تفاهم نامه همکارى هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید به دبیرى مهدى یارمحمدى و جشنواره فیلم فیکتیوای آلمان به دبیرى گابریل رودریگز منتشر شد.

بنابر توافق دبیران این دو رخداد سینمایی، نمایش فیلم هاى منتخب جشنواره فیکتیوا ٢٠١٨ در هفتمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید، نمایش فیلم هاى منتخب هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید در جشنواره فیلم فیکتیوا ٢٠٢٠، انتشار رسمى خبر همکارى در وب سایت هاى رسمى دو جشنوارهو انتخاب و دعوت از گابریل رودریگز دبیر جشنواره فیکتیوا به عنوان داور بخش ویدئوآرت هفتمین جشنواره مستقل خورشید، از جمله توافقات دو جشنواره است.

جشنواره فیکتیوا با حمایت اداره فرهنگ دوسلدورف، در دوسلدورف آلمان و پاریس فرانسه برگزار مى شود. این جشنواره در مدت زمان برگزاری با برنامه ریزی تور شهرى در شهرهاى مختلف و نمایش آثار مرتبط با پیش زمینه تاریخى و فرهنگى آن شهرها به رهگذران و بازدیدکنندگان سعى در آشنایى مردم با سینماى کوتاه و تجربه گرا دارد. همچنین فیلم، ویدئوآرت، پرفورمنس آرت و آثار موزیکال هنرمندان اروپایى و غیر اروپایى را  در ایام جشنواره در قسمت قدیمى و تاریخى شهر به نمایش مى گذارد.

هفتمین جشنواره مستقل فیلم خورشید، شامل بخش های مسابقه فیلم مستقل تجربه گرا، مسابقه ویدیوآرت، مروری بر سینمای تجربی آلمان و بخش ویژه بازآفرینی شهری، به دبیری مهدی یارمحمدی مهر ماه امسال در تهران برگزار می شود.