مقایسه آماری تماشاگران سینما در شش ماه اول سال ۹۸ و ۹۷


مقایسه آماری تماشاگران سینما در شش ماه اول سال ۹۸ و ۹۷/ افزایش فروش فیلم‌ها و کاهش شش درصدی تماشاگران!
.
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، میزان فروش سینمای ایران در شش ماه نخست سال ۹۸ به فروشی معادل ۱۷۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان رسیده است و طی این مدت ۱۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۶۶ نفر به تماشای فیلم‌های در حال اکران نشستند.
.
میزان فروش فیلم‌های سینمایی در شش ماه نخست سال ۹۷ نیز معادل ۱۴۴ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۶۳ هزار تومان و تعداد تماشاگران ۱۶ میلیون ۶۴۵ هزار و ۱۳۶ نفر بوده است. در واقع اگر چه میزان فروش فیلم‌ها در شش ماه اول سال ۹۸ نسبت به سال گذشته سیر صعودی داشته، اما با این حال افزایش بهای بلیت‌های سینما در سال جاری را نباید در محاسبه این آمار نادیده گرفت.
.
بر اساس بررسی‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، میزان افزایش فروش فیلم‌ها در شش ماه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ بیست و سه درصد رشد داشته، اما تعداد تماشاگران در شش ماه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته شش درصد کاهش داشته است.
.
میزان فروش سینمای ایران در شهریور ماه سال ۹۸ معادل ۱۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان بوده و یک میلیون و هشت هزار و ۱۴۱ نفر به تماشای فیلم‌های اکران شده نشستند. این در حالی است که فروش فیلم‌های سینمایی در شهریورماه سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان بوده و یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۶۳ نفر به تماشای فیلم‌ها نشستند.
.
بر این اساس، در شهریور ماه ۹۸ شاهد کاهش ۱۱ درصدی فروش و ۳۰ درصدی مخاطب بودیم. (در این کاهش شروع ماه محرم، تعطیلی چند روزه سینماها به علت ایام سوگواری و اکران نشدن فیلم‌های جدید و کمدی بی‌تأثیر نبوده است).
.