نخستین سریال مسعود کیمیایی نوروز ۱۴۰۱ می آید؟

پایگاه خبری نمانامه: «پیگیران اخبار سینمایی اطلاع دارند «خائن کشی» تازه ترین فیلم کیمیایی است که هم قصه خاصی دارد و هم ترکیب بازیگران و گریم آنها علاقه مندان را مشتاق به تماشای این فیلم در جشــنواره فجر امسال کرده است. براساس شنیده های هفت صبح، کیمیایی بیش از یک فیلم ســینمایی راش در اختیار دارد و به همین خاطر تصمیم گرفته یک نسخه سریالی از «خائن کشی» هم آماده کند. براســاس پیشبینی، قرار است شش قســمت از دل این راش ها بیرون کشیده شود.«خائن کشی» درباره مهدی بلیغ یکی از معروف ترین کلاهبرداران تهرانی است که زندگی دراماتیکی داشــته و کیمیایی از نزدیک او را میشناخته است!

فرهاد آئیش، امیر آقایی، سارا بهرامی، پانته آ بهرام، مهران مدیری، پولاد کیمیایی، اندیشــه فولادونــد، حمیدرضا آذرنگ، سام درخشانی، الهام حمیدی و نرگس محمدی از جمله بازیگرانی هستند که در سی امین ساخته سینمایی کیمیایی حضور دارند.

تصمیم این اســت تا نسخه ســریالی «خائن کشی» نوروز ۱۴۰۱ توسط یکی از پلتفرم ها توزیع شود. فعلا مقدمات این کار در حال انجام است و به زودی قرار، نهایی میشود. طبعا در این فرآیند احتمال هرگونه اتفاق و در نتیجه تکذیب خبر وجود دارد. با این حال اصل تصمیم مبنی بر انتشار نسخه سریالی «خائن کشی» در شبکه نمایش خانگی تایید شده و خبر آن در اختیار هفت صبح قرار گرفته است.

حتما اطلاع دارید که دو ســال پیش خبر آمد که کیمیایی تصمیم به ســاخت نســخه ســریالی از رمان خود یعنی جسدهای شیشه ای گرفته اســت. حالا بشنوید که بخشی از اتفاقات این رمان در «خائن کشی» هم وجود دارد. با این حال کیمیایی علاوه بر این، بر تصمیم خود برای ســاخت سریال جسدهای شیشه ای پابرجاست. او قصد دارد سال آینده تولید این سریال برای پخش در شبکه نمایش خانگی را به جریان بیندازد.»