نگاهی به سوابق علمی و فرهنگی دکتر بابک داریوش

دکتر بابک داریوش

متولد ۱۳۶۰ ، تهران

متاهل و داری یک فرزند

 • سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ۱۳۸۳
 • دکتری معماری منظر شهری دانشگاه ژنو، سوییس
 • مقالات علمی
 • A Case Study and Review of Nanotechnology and Nanomaterials in Green Architecture Maxwell science journal,   Vol. 5, Issue: 02, 2014 .(ISI, h index paper)
 • Recognition of Dimensions of Sustainable Architecture,(Case study; New Shoushtar Residential complex) IJAUS,(Vol 1, Nom ۲)
 • A Study on Socio-economic status Effects on Private Universities Architecture Students’ Educational Motivation ، IJAUS,(Vol 1, Nom1)
 • Cultural Study of the Relationship between Mountain and the City. SOCIO-SPATIALSTUDIES, 3 (۵) (۲۰۱۹).
 • The proportion of home components and lifestyle, a study on apartments in Tehran. SOCIO-SPATIALSTUDIES, 3 (5) (2019).
 • جایگاه کوه در طرح های توسعه ای شهر تهران، مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۳۷.  ISI
 • کوه در ادبیات ایران و تاثیرات مدرنیته بر آن، مجله علمی پژوهشی باغ نظر شماره ۷۱.  ISI
 • منظر کوه در شعر نوی پارسی، مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۴۲. ISI
 • رویکرد منظرین در تعامل کوه و شهر، رابطه شهر تهران و کوههای البرز از نگاه خبرگان ، باغ نظر ISI
 • هوش محیطی، بازآفرینی کل گرایانه رابطه انسان ، علمی پژوهشی آرمانشهر.
 • ضوابط فرهنگی ساخت فضاهای آموزش عالی، مجله علمی پژوهشی بین رشته ای، پژوهشکده مطالعات فرهنگی.
 • پدیدارشناسی معنای کوههای شمال تهران در ذهن ساکنین تهران، پژوهش و برنامه ریزی شهری.
 • جایگاه اسطوره ای کوه در آیین ها و منظر ایران.
 • تالیفات
 • تالیف کتاب معماری روستایی ۱-۲(با همکاری دکتر محمد فاتح) ، انتشارات شبستان، تهران، ۱۳۸۷ چاپ پنجم
 • ü      تالیف کتاب مبانی نظری معماری (با همکاری دکتر محمد فاتح) ، انتشارات شبستان، تهران،  ۱۳۸۸، چاپ پنجم
 •  تالیف کتاب انسان طبیعت معماری، انتشارات  علم ودانش، تهران،  1388 ، چاپ هفتم
 •  ترجمه کتاب معماری دیجیتال، دانیل اسکودک، انتشارات  علم ودانش، تهران،  1389، چاپ اول
 • عضو گروه مولفین کتاب خشت بهشت، تصویر نگاری شهرسازی و معماری در شهر ایرانی- اسلامی در ۳ جلد: معیارها و شاخص ها، مسکن/ مسجد ، شهرداری اصفهان، ش۱۳۹۶، چاپ اول
 • عضو گروه مولفین کتاب منظر ایرانی، پژوهشکده نظر، ۱۳۹۸، چاپ اول
 • عضو گروه مولفین کتاب منظر گردشگری، نشر مه کامه، ۱۳۹۷، چاپ اول
 • تالیف کتاب فناوری های پیشرفته ساخت (تولید صنعتی ساختمان)، انتشارات شبستان،چاپ اول، ۱۳۹۸
 • سوابق اجرایی -علمی
 • عضو هیات علمی و رییس موسسه تحقیقاتی معماری شیخ بهایی، از سال ۱۳۹۱
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی فرهنگ و ایمنی، سازمان شهرداریهای وزارت کشور  از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲
 •  مدیرمسئول مجله علمی تخصصی کاشانه (مطالعات مسکن و محیط) از سال ۱۳۹۲
 • مدیرمسئول  و عضو هیات تحریریه مجله “socio-spatial studies”
 • ü      دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش ملی جامعه، معماری و شهر، ۱۳۹۳
 • ü      دبیر علمی، همایش ملی ادبیات، موسیقی و معماری، ۱۳۹۴
 •  دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی انرژی، ساختمان و شهر، ۱۳۹۴
 • رییس کنفرانس، دومین همایش ملی “مدیریت انرژی و توسعه شهری” ۱۳۹۶
 • داور نهمین و دهمین دوره جشنواره ملی حرکت، اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،  1395 و ۱۳۹۶
 • عضو کمیته علمی و داوران سمپوزیوم روز جهانی گرافیک، ۱۳۹۶
 • تجارب اجرایی- شغلی
 • دارای پروانه پایه یک اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی ساختمان در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا
 • رییس کارگروه ارزیابی اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم ۱۳۹۵ تا کنون
 • عضو هیات مدیره دوره سوم اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵ تا کنون
 • نقد کاربردی
 • نقدی بر اختصاص فضای اعتراض، نظر آنلاین
 • بی توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در فضاهای دانشگاهی/ نظر آنلاین
 • سبک زندگی و معماری مسکن در ایران/ نظر آنلاین
 • نقدی بر بسته های تشویقی ساخت و ساز در بافت های فرسوده/ نظر آنلاین
 • صدور مجوز یا تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی/ نظر آنلاین
 • نظرات کارشناسی و نظریه پردازی
 • مجادله مصدق و کاشانی از نفت تا نام خیابان، خبرگزاری ساعت ۲۴، بهمن ۱۳۹۶
 • حصارکشی رواق هنر ازسه نگاه، خبرگزاری ساعت ۲۴، اسفند ۱۳۹۶
 • مالکیت مسکن مهمتر از کیفیت آن برای ایرانیان ،  ساعت ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • از کوه‌هایی که بلعیده شده‌اند تا علل بی‌توجهی به محیط زیست کوهستان‌ها، ایسنا ۱۳۹۸
 • مرور نظریه‌های مطرح در حوزه تضاد و تخاصم بشر با محیط زیست، آشنایی با هوش محیط زیستی، همشهری آنلاین ۱۳۹۸
 • چارتاقی تداوم تقدس کوه در معماری ایران، ۱۳۹۸
 • عضویت ها
 • ü      عضو سرای اهل قلم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو هیات علمی افتخاری دبیرخانه دائمی شهر اسلامی