همایش بین المللی روابط فرهنگی ایران و هند

پایگاه خبری نمانامه: همایش بین المللی روابط فرهنگی ایران و هند که هر سال در کشور هندوستان برگزار می شود امسال نیز در دانشگاه گواهاتی در ایالت آسام به ریاست پرفسور رقیب الدین احمد، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی از دوشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ به مدت چهار روز برگزار می شود.

از ایران دو تن از استادان ایرانشناس سید حسن امین فیلسوف، حقوقدان، تاریخ دان و شاعر ایرانی و دکتر محمود جعفری دهقی استاد فرهنگ ایران باستان در این همایش حضور خواهند داشت.

پرفسور سید حسن امین سال گذشته نیز در این کنفرانس به عنوان شخصیت مرجع دعوت شده بود. در این همایش دانشمندان کشورهای مختلفی از اروپا از جمله ترکیه و انگلستان و کشورهای آسیای مرکزی سخنرانی خواهند داشت.