ویسواوا شیمبورسکا | ترجمه شهرام شیدایی / چوکا چکاد

پایگاه خبری نمانامه: در آغـاز جنگ جهـانی دوم، که اشغالگـران آلمانی، لهستان را مـورد حمـله ی وحشیانه ی خود قرار دادند، ویسواوا دختری شانزده ساله بود. او در روز دوم جولای ۱۹۲۳ در شهرک “کورینک” در استان “پُزنان” واقع در غرب لهستان به دنیا آمد و از سال ۱۹۳۱ در شهر “کراکف” سکنا گزید. ویسواوای نوجوان به خاطر هجوم آلمان نازی به مراکز فرهنگی لهستان، ناچار شد همچون دیگر نوجوانان لهستانی در دوره های درسی ای که مخفیانه و دور از چشم دشمن تشکیل می شد شرکت کند. پس از گذراندن این دوره های زیرزمینی در شرایطی بسیار سخت موفق به دریافت دیپلم شد و به عنوان کارمند ساده به استخدام راه آهن درآمد. پس از جنگ، بین سال های ۱۹۴۵-۴۸ در دانشگاه “یاگلونیان کراکف”، همزمان در دو رشته ی زبان و ادبیات لهستانی و جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. نخستین شعرش در ۱۹۴۵ وقتی ۲۲ ساله بود و در یکی از نشریات لهستان چاپ شد و اولین مجموعه شعرش را (برای این است که زنده ایم) در سال ۱۹۵۲ به چاپ رساند.
ویسواوا شیمبورسکا در سال ۱۹۵۳ به عضویت هئیت تحریریه ی هفته نامه ی ادبی فرهنگی “زندگی ادبی” درآمد و تا سال ۱۹۸۱ با آن هفته نامه همکاری می کرد.
شیمبورسکا وابسته به هیچ یک از گروه های ادبی نبوده است. اشعار او به ۳۶ زبان در ۱۸ کشورترجمه شده، از سال ها پیش شهرت جهانی یافته است. در اینجا شعرهایی از مجموعه ی “آدم ها روی پل” او که سالها قبل به فارس ترجمه شده است را برایتان انتخاب کرده ایم.