پا به پای جشنواره فیلم فجر از تولد تا بلوغ!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: بعد از انقلاب و با تولد تازه سینما و تاتر و ولادت “جشنواره های بین المللی فیلم و تاتر فجر و دمیدن روح و هوای تازه در فضای فرهنگ و هنر، باهنر و هنرمندان، نقد و رسانه و مردم، همدل و همراه شدم و به اتفاق راه ها طی کردیم و تلخی ها و شیرینی ها دیدیم و هنوز هم می بینیم.

در این سال ها، هنر و سینما و تاتر و تلویزیون، هر جا خوب، درست و مردمی ظاهر شدند، با نقد و تشویق و گاه هورا، همراهشان بودم و آنگاه که کج و بیراه رفتند، با نقد و پند و هشدار و گاه فریاد، پابه پایشان آمدم تا آنکه جشنواره ها به رغم تمام کاستی ها و اشتباه های روسای اشتباهی آن ها و دور شدن از مردم، به بلوغ رسیدند و من از جوانی فاصله گرفتم. اکنون هم که سینما و سیما و تاتر و موسیقی را بیمار کرده اند، ولی جشنواره هایشان، همچنان برگزار می شوند، با امید و کمک در رفع بیماری های آن ها،شریک غم ها و شادی هایشان هستم.

برای تولد و رشد و تکامل جشنواره ها، زحمات بسیار کشیده شده است و متولیان جدید آن ها پیمان بسته اند، از جشنواره ها، محافظت و آبروداری کنند و در حد توان و شرایط، برای بهبود حال و احوال آن ها و اهالی هنر و قلم و رسانه بکوشند و اجازه ندهند تا بیماریهای این حوزه ها ادامه یابد و از فرهنگ و هنر و سینما و سیما و تاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی، دکان هایی برای کاسبی ساخته شود و جشنواره ها به حیاط های خلوت و جشنپاره ها و دورهمی های کاسبکارانه تبدیل شوند. گرچه این خواسته ها و وعده ها تلفیقی از رویا و واقعیت است، اما امیدوارم به یاری خداوند و همت خردمندان و سوخته دلان و کار بلدان،جامه تحقق بپوشد.

با همین امید است که به استقبال جشنواره ها رفته ایم و آرزو می کنیم که به ثمر نشینند. دوستان جشنواره بین المللی فیلم فجر به یاد داشته باشند که چشم های موافقان و مخالفان این جشنواره به عملکرد آن ها دوخته شده است. مخالفان، بویژه طیفی که از کیسه دو جشنپاره سابق موسوم به فیلم فجر، ارتزاق می کردند، منتظر شکست و زمین خوردن «جشنواره بین المللی فیلم فجر» هستند تا غلط های خود را توجیه و ناتوانی برگزار کنندگان این دوره جشنواره را در بلندگو کنند. متولیان سینما و جشنواره، سینماگران، منقدان، رسانه ها و مردم را ناامید نکنند!