پدیده مهاجرت داخلی از نقاط کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت شهری

پایگاه خبری نمانامه: روند فزاینده مهاجرت داخلی از نقاط کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت شهری هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان، به یک پدیده اجتماعی بین المللی تبدیل شده که از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. دانشجویان، محققان و پژوهشگران مطالعات اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد دانان، از زوایای مختلف به پدیده مهاجرت داخلی نگاه می کنند. اگر شما هم قصد دارید در این موضوع تحقیق کنید، در این گفتار شما را با ۴۰ منبع داخلی و بین المللی برای بررسی پدیده مهاجرت داخلی که هم چون اقتصاد مقاومتی، در کانون توجه دولت و موسسات تحقیقاتی قرار گرفته است، آشنا میکنیم که نمونه ای از هزاران مقاله و کتاب منتشر شده در این حوزه می باشد.

اگر برای تحقیق در حوزه مطالعات مهاجرت داخلی(internal immigration) و بین المللی نیاز به منبع تخصصی دارید، پرسش های خود را کامنت کنید تا بررسی شود. اگر در عرصه مهاجرت داخلی، چالش ها و فرصت ها، باید ها و نبایدها، با رویکردهای مطالعات راهبردی، جامعه شناسی و اقتصادی و مطالعات خانواده، مقاله ای منتشر کردید، با ما به اشتراک بگذارید.

مقاله چگونه مهاجرت داخلی بر روی نا برابری درآمد در خانوارهای ایتالیایی تاثیر گذاشته است در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط پژوهشگران دانشگاه ناپل بررسی شد

Chant, S. and Radcliffe, S. A. (1992), Internal Migration and Development: the Importance of Gender, In S. Chant (Eds). Gender and Migration in Developing Countries, London: Belhaven Press.

گانت و رادکلیف در سال ۱۹۹۲، اهمیت جنسیت در فاکتور مهاجرت داخلی با نگاه توسعه گرایانه تحلیل کردند.

Chattopadhyay, A. (2000), Gender Differences in Socioeconomic Returns to Family Migration in Malaysia: The Role of Family Decision Making Versus Labor Market Stratification, Gender Issues, Spring 2000, 29-48.

تفاوت های جنسیتی در بازدهی اقتصادی خانوارهای مهاجر در کشور مالزی، مقاله ای در سال ۲۰۰۰ میلادی در نشریه GENDER ISSUE منتشر شد.

Curran, S. R. (1995), Gender Roles and Migration: Good Sons vs. Daughters in Rural Thailand, Population Research Center Working Paper 95-11, University of Washington.

کوران در سال ۱۹۹۵ میلادی در مقاله ای، نقش جنسیت را در مهاجرت داخلی پسران و دختران در مناطق روستایی تایلند که به مناطق شهری کوچ می کردند را بررسی کرد که مقاله جالبی برای دانشجویانی است که به دنبال مرور منابع در حوزه مهاجرت داخلی روستایی به شهری هستند.

Curran, S. R. and A. C. Saguy (2001), Migration and Cultural Change: A Role for Gender and Social Networks?. Journal of International Women’s Studies, 2(3), 54-77.

نقش مهاجرت و تغییرات فرهنگی با تاکید بر نقش جنیست و شبکه های اجتماعی در مهاجرت داخلی مورد تاکید نشریه بین المللی مطالعات زنان در سال ۲۰۰۱ میلادی است.

Curran, S. R., Shafer, S.; Donato, K. M. and Garip, F. (2006), Mapping Gender and Migration in Sociological Scholarship: Is It Segregation or Integration?, International Migration Review 40(1): 199-223.

نقشه یابی فاکتور جنسیت در مطالعات مهاجرت داخلی در بورسیه های تحصیلی که در نشریه بین المللی مهاجرت در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط ۵ تن از پژوهشگران مهاجرت داخلی مورد کاوش قرار گرفته است.

Dannecker, P. and Sieveking, N. (2009), Gender, Internal Migration and Development: An Analysis of the Current Discussion on Female Migrants as Development Agents, Working Papers – Centre on Migration, Citizenship and Development.

فاکتورهای جنسیت، مهاجرت داخلی و توسعه با تاکید بر آنالیز مهاجرت زنان به عنوان ابزارهای توسعه مورد کاوش دانکر و سیوکینگ در سال ۲۰۰۹ میلادی قرار گرفته است که تحلیل کیفی خوبی برای دانشجویان علاقمند به QUANTITATIVE به شمار می رود.

Donato, K. M., and Gabaccia, D. (2015), Gender and International Migration From the Slavery Era to the Global Age, Russell Sage Foundation.

فاکتور جنسیت و مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته مقاله ای است که در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط بنیاد راسل منتشر شد.

Hofmanna, E. T. (2014), Does Gender Ideology Matter in Migration?, International Journal of Sociology, 44(3): 23-41.

آیا فاکتور جنسیت در مطالعات مهاجرت داخلی اهمیت دارد؟ پاسخ به این پرسش مهم را می توانید در مقاله هافمن که در سال ۲۰۱۴ میلادی در نشریه بین المللی جامعه شناسی منتشر شد مطالعه کنید.

International Organization for Migration (2003), Gender and Migration in Asia: Overview and Annotated Bibliography, Brighton: Institute of Development Studies.

سازمان بین المللی مهاجرت در سال ۲۰۰۳ میلادی با انتشار گزارشی، نقش فاکتور جنیست در مهاجرت در کشورهای آسیایی را از نگاه مهاجرت داخلی و برون مرزی بررسی کرد که میتوانید از سایت IOM دانلود کنید.

Jolly, S. and Reeves, H. (2005), Gender and Migration: Overview Report, Institute of Development Studies.

فاکتور جنیست و مهاجرت داخی در گزارش موسسه مطالعات توسعه در سال ۲۰۰۵ میلادی به همت جولی و ریوز منتشر شد.

King, R. (2012), Theories and Typologies of Domestic Migration: An Overview and a Primer, Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University

تئوری ها و تیپ شناسی مهاجرت داخلی را میتوان در مقاله کینگ که در سال ۲۰۱۲ میلادی در موسسه سوئدی مالمو برای مطالعات مهاجرت منتشر شد مطالعه کرد.

Lauby, J. and Stark, O. (1988), Individual Migration As a Family Strategy: Young Women in the Philippines, Population Studies, 42(3): 476-86.

مهاجرت انفرادی به عنوان استراتژی خانوادگی، مطالعه ای است که در سال ۱۹۸۸ میلادی، بر روی مهاجرت درون کشوری زنان جوان فیلیپین صورت گرفت و برای درک علل مهاجرت داخلی در کشورهای جنوب شرق آسیا مفید خواهبد ود.

Lee, H. K. (2011), The Dynamics of Domestic Migration Processes: The Gender Dimension in Asian-Australian Migration, Working Paper, Department of Immigration and Citizenship, Australia.

دینامیک فرآیندهای مهاجرت داخلی با تاکید بر نقش فاکتور جنیست (مرد-زن) در مهاجرت های آسیایی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متخصص مهاجرت چینی H LEE منتشر شد.

Ortiz V. (1996), Migration and Domestic Marriage among Puerto Rican women, International Migration Review, 30(2): 460-484.

مهاجرت درون کشوری میان زنان جوان کشور پرو، مقاله ای برای بررسی دلایل مهاجرت در کشورهای آمریکای لاتین است که اوریتز در سال ۱۹۹۶ میلادی آن را در نشریه بین المللی مهاجرت منتشر کرد.

Prrado E. A. and Flippen, C. A. (2005), Migration and Gender among Mexican women, American Sociological Review, 70(4): 606-632.

دلایل مهاجرت از مناطق روستایی مکزیک به مناطق پر جمیعت ، مقاله ای است که سال ۲۰۰۵ میلادی در نشریه بین المللی جامعه شناسی آمریکا توسط پرادو و فیلیپن منتشرشد.

Massey, D. S.; Arago, J.; Hugo, G.; Kouaouci, K.; Pellegrino, A. and Taylor, J. E. (1998), World in motion: understanding national migration at the end of the millennium, Oxford: Oxford University Press.

در سال ۱۹۹۸ میلادی نیز کتاب جهان در تکاپو توسط انتشارات آکسفورد منتشر شد.

Stecklov, G., C. Carletto, C. Azzarri, and B. Davis (2010), Gender and Internal Migration in Albania. Demography. 935-961.

بررسی فاکتور جنیست در مهاجرت درون کشوری در کشور آلبانی، در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط شماری از پژوهشگران مطالعات جمعیتی در این کشور بررسی شد.

United Nations (2016), International Migration Report 2015, Department of Economic and Social Affairs, New York.

گزارش سازمان ملل متحد درباره مهاجرت داخلی و بین المللی در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط مرکز امور اجتماعی واقتصادی این نهاد در نیویورک، برای دانشجویانی که به دنبال مرور منابع بر اساس اطلاعات و مستندات بین المللی هستند توصیه می شود.

منابع داخلی برای مطالعات مهاجرت داخلی

محمودیان، حسین؛ بی‌بی رازقی نصرآباد، حجیه و کارگر شورکی، محمدرضا (۱۳۸۸)، زنان مهاجر تحصیل‌کرده در تهران، پژوهش زنان، دوره ۷، شماره ۴۴٫
صادقی، رسول (۱۳۸۸)، ویژگی‌های جمعیتی مهاجران خارجی در ایران بر اساس سرشماری ۱۳۸۵، فصلنامه گزیده مطالب آماری (مجله بررسی‎های آمار رسمی ایران)، سال ۲۰، شماره ۱ (بهار و تابستان).
حسن­پور فرد، علی (۱۳۸۹)، گرایش به مهاجرت و جنسیت: مطالعه موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران، تز ارشد، دانشگاه تهران.
اسماعیلی، نصیبه (۱۳۸۸)، بررسی نقش زنان در جریان تصمیم‌گیری مهاجرت‌های خانوادگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران.
مشفق، محمود و خزایی، معصومه (۱۳۹۴)، تحلیلی بر ویژگی ‏ها و تعیین‌کننده‌های مهاجرت مستقل زنان در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۱۷٫
موثقی ­جدیدی، حسین و خاتون‌آبادی، احمد (۱۳۸۸)، تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال ۱۳۸۳، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۲، شماره ۳٫
افشارکهن . جواد،۱۳۹۰، جامعه ­شناسی مسائل اجتماعی- کلیات، مفاهیم و رویکردها، تهران: جامعه شناسان
اصلانی . مجتبی، ۱۳۸۹، «بررسی روند مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر و تأثیر آن بر امنیت ملی با تأکید بر مهاجرت داخلی به تهران»، فصلنامه جمعیت، شماره ۵۵-۵۶
ایراندوست . کیومرث و همکاران، ۱۳۹۲، «تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرت­های شهری»، فصلنامه مطالعات شهری، سال سوم، ش۶، تهران
باردن . لورنس، ۱۳۷۴: تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی­دوزی­سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
بری . گونتر ، ۱۳۸۴، روش‌های تحقیق رسانه‌ای، مینو نیکو، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما
پاپلی یزدی . ابراهیمی، محمدحسین . محمدامیر، ۱۳۸۱، نظریه­های توسعه روستایی، تهران: سمت
تنها . گلی، فاطمه . علی، ۱۳۹۲، «بررسی روند مهاجرت­های بین استانی ایران در سه دهه اخیر»، فصلنامه جمیعت،
چلبی . مسعود، ۱۳۷۵،، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی
­حسینی . حسین، ۱۳۸۵، «سیری در مهاجرت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش ۴۱٫ تهران
زنجانی . حبیب­الله، ۱۳۸۰، مهاجرت، تهران: سمت
صرافی . مظفر، ۱۳۸۱، «مهاجرت داخلی و مسئله مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۱۰، تهران
اسایی­زاده . عبدالعلی، ۱۳۸۶، نظریات مهاجرت، شیراز: انتشارات نوید
محمدی . مسعود، ۱۳۸۳، «جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران»؛ فصلنامه رفاه اجتماعی،
قاسمی­ اردهایی. حسینی­راد، علی . علی، ۱۳۸۷،جریان­های مهاجرت داخلی و ویژگی­های مهاجران به تفکیک استان، تهران: پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران
گیلبرت . گاگلر، آلن . ژوزف، ۱۳۷۵، شهرها،  فقر  و توسعه شهرنشینی در جهان سوم، ترجمه پرویز کریمی‌ناصری، تهران: انتشارات اداره کل روابط عمومی و بین‌المللی شهرداری تهران
یافته های خود را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید

منبع: روزیاتو