«کاندیدای ایده‌آل» ساخته هیفا المنصور

فیلم بلند داستانی «کاندیدای ایده‌آل» ساخته فیلمساز زن سعودی هیفا المنصور ، نخستین اکران جهانی خود را در ونیز آغاز کرد.
براساس سنت تمام فیلمهای بخش مسابقه، دست‌اندرکاران این فیلم هم با لباسهای فاخر در برابر دوربین عکاسان و علاقمندان به سینما، روی فرش قرمز رفتند.
نکته جالب توجه و تامل برانگیز در مورد حضور گروه فیلمسازی سعودی این بود که زنان و دخترهای این گروه فیلمسازی هیچگونه حجاب اسلامی نداشتند.
جالب اینکه در این فیلم هم در صحنه‌های داخلی، هیچ‌کدام از زنان در برابر دوربین حجاب اسلامی ندارند!