کتاب دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی

 

پایگاه خبری نمانامه: دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی به اهتمام و ویراستاری حافظ شناس برجسته کشور استاد بهاء الدین خرمشاهی با همکاری یکصد و پنجاه تن از اهالی فرهنگ و قلم در دوهزار مدخل تدوین و منتشر شد. این دانشنامه چهار جلدی در ۱۷۰۰ مقاله تمام ابعاد و زوایای زندگی، اندیشه، شخصیت و شعر حافظ را به خوانندگان ارائه می دهد. افزون بر آن دانشنامه حاضر در بیش از سیصد مقاله حافظ شناسان برتر سراسر جهان را اعم از ایرانی و غیر ایرانی معرفی می کند و یک مقاله مستقل به هریک از آنان امثال؛ محمد قزوینی، دکتر قاسم غنی و پرفسور سید حسن امین اختصاص داده شده است.

در حالی که زندگی نامه حافظ شناسان درگذشته که دیگر در میان ما نیستند به قلم مولفان مختلف براساس منابع مکتوب نوشته شده است یکی از امتیازات این دانشنامه این است که در چندین مورد استاد خرمشاهی از حافظ شناسان ایرانی در قید حیات خواسته است تا خودشان با رعایت ضوابط دانشنامه نگاری، زندگی نامه خودشان را بنویسند و بعد آن را بی کم و کاست در دانشنامه به صورت زندگی نامه خودنوشت به چاپ رسانده است. یکی از این موارد استثنائی مدخل « سید حسن امین » در جلد اول این دانشنامه است که پرفسور امین خود به درخواست استاد خرمشاهی به نوشتن زندگی نامه علمی خود اقدام کرده است.

دانشنامه حافظ هر موضوعی که در هر کجای جهان به هر زبانی به حافظ پرداخته باشد پوشش داده است و جامع ترین کتاب راجع به حافظ پژوهی محسوب می شود. این کتاب چهار جلدی به بهای چهارصد و پنجاه هزار تومان توسط انتشارات نخستان منتشر شده است.