• تاریخ : چهارشنبه - ۳۰ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    توسعه آموزش

    مهر ۲۴, ۱۳۹۹

    نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش

    پایگاه خبری نمانامه: عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند […]