• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    توسعه فرهنگی

    شهریور ۱۵, ۱۳۹۹

    ضرورت مطالعه و طراحی ( کمی و کیفی )

    پایگاه خبری نمانامه: بى تردید یکتا نماد تئاترایران ، استوانه اى ست که تنها چراغ روشن تئاتر در ایران یا به نوعى در تهران است به نام تئاتر شهر تهران که در طول حیات خودمیراث مشترک ماندگارى رادر ذهن نسل هاى مختلف گذاشته است. امروزه توسعه فرهنگی یکی ازارکان توسعه جوامع شناخته می شود. توسعه […]