• تاریخ : دوشنبه - ۲۵ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    تکنیک های مذاکره

    آذر ۲۲, ۱۴۰۰

    آیا در مذاکره تکنیک خاصی نیاز است؟

    پایگاه خبری نمانامه: بی شک تمامی افراد پیش روی شما در مذاکرات آموزش دیده نیستند و بر حربه ها تسلط ندارند، اما بسیاری نیز به ویژه در مذاکرات حرفه ای آموزش دیده اند و بر این اصول مسلط هستند. به این افراد برخی دیگر را هم که به طور دذاتی مذاکره کننده هستند، اضافه کنید، […]