• تاریخ : چهارشنبه - ۳۰ - خرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  تیمور لنگ

  چرا استالین دستور نبش قبر «تیمور لنگ» را داد؟
  دی ۲۰, ۱۴۰۱

  چرا استالین دستور نبش قبر «تیمور لنگ» را داد؟

  تیمور یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ بود که جهان به خود دیده است. نظرات مختلفی در رابطه با تیمور وجود دارد عده‌ای او را برای تمسخر تیمور لنگ و عده دیگر به مدح او پرداخته و او را امیر تیمور می‌نامند.