• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    تیپ های شخصیتی

    مهر ۱۱, ۱۳۹۹

    ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی!

    پایگاه خبری نمانامه: بی تردید اصطلاح شخصیت یکی از بحث انگیزترین و در عین حال جذاب ترین مفاهیمی است که در علم روانشناسی وجود دارد پیچیدگی تنوع و گستره مشمول این اصطلاح به اندازه ای است که دستیابی به یک تعریف فراگیر پایدار و مورد قبول از آن را تنها دشوار بلکه غیرممکن ساخته است […]