• تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  جامعه مردسالار

  نگاهی به نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم»
  تیر ۲۱, ۱۴۰۲

  نگاهی به نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم»

  نمایش کوکوی کبوتران حرم نوشته علیرضا نادری درباره مردان یک جامعه مردسالار است اما به روایت زنانی که در یک سفر زیارتی و در جوار امام رضا (ع) درباره این مردان و سرنوشت خودشان در مواجهه با نیمه دیگرشان در طبیعت آنچه را اتفاق افتاده واگویه می کنند.