• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جامع معقول و منقول

    اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

    در سوگ استاد عبدالله انوار

    به قلم: پروفسور حسن امین نمانامه: دوست دیرین دانشمند پیشکسوت من استاد بسیاردان عبدالله انوار ( لیسانسیه حقوق، درس خوانده فلسفه، ایرانشناس ایرانی اصیل حسیب نسیب و پسر سیدیعقوب انوار شیرازی) هم از میان ما رفت. ۹۸ سال عمر کرد و دست کم هفتاد و پنج سال بی وقفه به خدمت علم و معرفت گذراند. […]