• تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جام عدل

    آذر ۲۳, ۱۳۹۸

    مفهوم بیت به جام عدل بده باده

    به قلم: پرفسور سید حسن امین □ ساقی به جام عدل بده باده تا گدا / غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. مفهوم این بیت برای هر کس که اندک آگاهی از عدالت‌خواهی داشته باشد، واضح است. ای ساقی (و هر مقسّم دیگری که مسؤولیت تقسیم و تسهیم مواهب و لذائذ این جهانی بر عهده‌ی […]