• تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جریان سیاسی جبهه پایداری

    شهریور ۷, ۱۴۰۲

    ناف افتاده بچه‌هایتان را در میدان قدرت و دانشگاه شریف چال کنید!

    نمانامه: دو روزی است که «دانشگاه شریف» در فضای مجازی موضوعیت یافته است. این بار صحبت در مورد مهاجرت شریفی‌ها و نظایر آن نیست بلکه همزمانی دو خبر این دانشگاه را در صدر توجه قرار داده است. اولین خبر این بود که «علی شریف زارچی» دکتری بیوانفورماتیک و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر این […]