• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان

  نامزدهای سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان
  دی ۱۰, ۱۳۹۸

  نامزدهای سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان

  اسامی نامزدهای سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران براساس جمع‌بندی آرای اعضای آکادمی جشن اعلام شد. این فهرست در بخش بهترین فیلم بر اساس «نام فیلم» و در سایر بخش‌ها بر اساس «نام کوچک هنرمندان» به ترتیب الفبای فارسی مرتب شده است.اسامی نامزدهای سیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به شرح […]