• تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جشن دانشگاه تهران

    آبان ۱۰, ۱۳۹۸

    تاسیس دانشگاه تهران!

    □ تأسیس دانشگاه یکی از وقایع مهم در تاریخ ایران است که نخستین‌بار میرزا تقی‌خان امیرکبیر ـ صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدین شاه ـ به این خدمت بزرگ پرداخت و از کشور اتریش شماری چند استاد و مشاور طلبید و لوازم احداث آن را نیز سفارش داد. استادان و مشاوران اتریشی و لوازم ساختمانی دارالفنون، مقارن عزل […]